Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-124/2020 „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla KWP Katowice i jednostek podległych na lata 2020-2022.”

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/188428/zakup-i-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-drukujacych-dla-kwp-katowice-i-jednostek-podleglych-na-lata-2020-2022

Metryczka

Data publikacji : 12.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska - Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry