Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-19/2020 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Policji w garnizonie śląskim

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/177343/dzierzawa-laczy-telekomunikacyjnych-dla-potrzeb-jednostek-organizacyjnych-policji-w-garnizonie-slaskim

Metryczka

Data publikacji : 30.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska - Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry