Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-101-17/2020 Usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego obejmującego przegląd, kalibrację, naprawę oraz legalizację urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym będących w użytkowaniu jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP Gliwice na lata 2020-2021

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/180911/uslugi-serwisowe-w-zakresie-przegladu-serwisowego-obejmujacego-przeglad-kalibracje-naprawe-oraz-legalizacje-urzadzen-do-pomiaru-predkosci-pojazdow-w-ruchu-drogowym-bedacych-w-uzytkowaniu-jednostek-terenowych-policji-garnizonu-slaskiego-komendy-woje-1

Metryczka

Data publikacji : 29.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Drozdek
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Drozdek Zespół Zamówień Publicznych
do góry