Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-41-20/2020 Zakup i dostawa materiałów techniki kryminalistycznej – pakietów kryminalistycznych do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym – zestaw GA 02 z przeznaczeniem dla jednostek terenowych Policji garnizonu śląskiego na lata 2020/2021

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem : https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/177879/zakup-i-dostawa-materialow-techniki-kryminalistycznej-pakietow-kryminalistycznych-do-zabezpieczania-sladow-przestepstw-na-tle-seksualnym-zestaw-ga-02-z-przeznaczeniem-dla-jednostek-terenowych-policji-garnizonu-slaskiego-na-lata-2020-2021

Metryczka

Data publikacji : 10.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Broniszewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowakowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry