Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-26-16/2020 Usługi serwisowe w zakresie naprawy, adiustacji, wzorcowania urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek terenowych Policji garnizonu śląskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP Gliwice, BSWP, CBŚP na lata 2020-2021

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem https://slaska-policja.eb2b.com.pl https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-auctions.html

      

Metryczka

Data publikacji : 09.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Beata Broniszewska Zespół Zamówień Publicznych
do góry