Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-392-44-2019 „Usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego obejmującego przegląd, kalibrację, naprawę oraz legalizację urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz urządzenia do wizualizacji miejsc zdarzeń będących w użytkowaniu jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP Gliwice na lata 2020-2021”

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 11.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Broniszewska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry