Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-335/2019 „Rozbudowa części infrastruktury będącej w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych"

Przetarg nieograniczony

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 24.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Ziółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry