Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-316-32/2019 Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wzorowanego na przetargu nieograniczonym

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 14.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Beata Broniszewska Zespół Zamówień Publicznych
do góry