Katalog zamówień publicznych

zp-2380-298/2019 Zakup i dostawa sprzętu wspomagającego w ramach usprawnienia czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

Przetarg nieograniczony w podziale na zadania prowadzony pod adresem https://slaska-policja.eb2b.com.pl Projekt pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością”, nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Metryczka

Data publikacji : 27.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry