Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-258-2019 Zakup wraz z dostawą papieru ksero dla KWP w Katowicach oraz jednostek Policji garnizonu śląskiego

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 13.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Ziółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry