Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-175-23/2019 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję do miejsca wykonywania badań na terenie działania KMP Gliwice oraz na jej zlecenie na rzecz jednostek Policji garnizonu śląskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wzorowane na przetargu nieograniczonym

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 04.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Nowakowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowakowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry