Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-94-4/2019 Usługa pełnienia nadzoru inwestroskiego w specjalności konstrukcyjno 0 budowlanej Komendy Wojewódzkiej Polivcji w Katowicach

Przetarg nieograniczony

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 03.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Ziółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry