Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-88/2019 Usługa ochrony obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wzorowane na przetargu nieograniczonym

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 29.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry