Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-86/2019 „Szkolenie z programowania w środowisku Microsoft Visual Studio w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego - śląska policja bliżej społeczeństwa” (cross financing dotyczy zadania 4 sygnatura kosztu ZAR 028 – Certyfikowane przez producenta oprogramowania szkolenie z obsługi środowiska oraz programowania w środowisku, w którym został utworzony silnik workflow)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wzorowane na przetargu nieograniczonym) Postępowanie prowadzone na stronie: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 24.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Ziółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry