Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-72/2019 „Certyfikowane przez producenta oprogramowania szkolenie z administracji Windows Server 2016 wraz z egzaminami w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego - śląska policja bliżej społeczeństwa” (cross financing dotyczy zadania 4 sygnatura kosztu ZAR 027 – Certyfikowane przez producenta oprogramowania szkolenia z administracji platformą programową wraz z egzaminami, w której funkcjonuje środowisko framework)

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów określonych w  Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wzorowane na przetargu nieograniczonym) Przetarg nieograniczony na stronie: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 19.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Ziółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry