Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-14-4/2019 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Przetarg nieograniczony

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 19.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Ziółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry