Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-44/2019 Rozbudowa części infrastruktury będącej w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych

Przetarg nieograniczony Zamawiający: ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Przeprowadzający na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa zgodnie z art. 15 ust. 2 oraz 4 pkt. 3 ustawy PZP: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 20.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Nowakowska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Nowakowska
do góry