Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-477-34/2018 Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020- wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie - postępowanie nr 2

Przetarg nieograniczony

Metryczka

Data publikacji 20.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry