Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-180-5/2018 Rozbudowa platformy sprzętowo programowej ORSIP na potrzeby zadania Zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem na potrzeby e-usług w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa

Przetarg nieograniczony prowadzony na stronie: https://slaska-policja.eb2b.com.pl Zamówienie realizowane w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego –śląska policja bliżej społeczeństwa współfinansowanego z EFRR.

Metryczka

Data publikacji : 19.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kociołkowski
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kociołkowski Zespół Zamówień Publicznych
do góry