Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-447-83/2018 Zakup i  dostawa mebli metalowych w ramach pierwszego wyposażenia dla KP w Szczyrku, PP w Wilkowicach oraz CBŚP, LK KWP w Katowicach, KMP Zabrze i Komisariat Policji V w Zabrzu

przetarg nieograniczony

Metryczka

Data publikacji : 16.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Cecylia Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Cecylia Kostka Zespół Zamówień Publicznych
do góry