Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-454/2018 świadczenie usług wyżywienia funkcjonariuszy śląskiej Policji oraz sił wsparcia skierowanych do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem porządku i bezpieczeństwa publicznego

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Rozdziału 4 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. (z późniejszymi zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Metryczka

Data publikacji 09.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry