Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-325-70-2018 Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KMP/KPP oraz Policyjnej Izbie Dziecka w Bielsku – Białej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów określonych w  Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 02.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry