Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-398/2018 Zakup pojazdów samochodowych nieoznakowanych segmentu C

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Rozdziału 4 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. (z późniejszymi zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Termin składania ofert: 30.10.2018 godz. 11:00

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 25.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kociołkowski
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kociołkowski Zespół Zamówień Publicznych
do góry