Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-328-29/2018 „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w KMP w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 8-10” Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW oraz „Likwidacja zagrożenia środowiska powodowanego pozostawieniem zbiorników magazynowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i obiektów nieczynnej stacji paliw, użytkowanej w latach 1960-2004 przez Komendę Miejską Policji w Zabrzu, zlokalizowanej przy ul. 1-go Maja 8-10 w Zabrzu”

Przetarg nieograniczony. Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Katowicach

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 19.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kociołkowski
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kociołkowski Zespół Zamówień Publicznych
do góry