Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-102-2/2018 Obsługa prawna dla 32 jednostek KMP/KPP garnizonu śląskiej Policji

Zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 25.05.2018
Data publikacji : 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry