Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-135-1/2018 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

    

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 11.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Beata Broniszewska Zespół Zamówień Publicznych
do góry