Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-53-17/2018 Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej

Przetarg nieograniczony. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Metryczka

Data wytworzenia 02.03.2018
Data publikacji 02.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry