Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-457-107/2017/2018 Usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego obejmującego przegląd, kalibrację, naprawę oraz legalizację przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz urządzenia do wizualizacji miejsc zdarzeń będących w użytkowaniu jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego, KWP w Katowicach w tym KAP Gliwice na lata 2018-2019

Przetarg nieograniczony w podziale na 6 zadań z aukcją elektroniczną dla zadania nr 1 i zadania nr 2

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 16.01.2018
Data publikacji : 16.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry