Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-574-137/2017 Zakup i dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji w jednostkach Policji garnizonu śląskiego w podziale na 15 zadań

Przetarg nieograniczony

Metryczka

Data publikacji 21.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kociołkowski
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kociołkowski Zespół Zamówień Publicznych
do góry