Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-474/2017 „Wykonanie modernizacji części pomieszczeń oraz infrastruktury użytkowej przez Oddział Prewencji Policji będącej w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na potrzeby realizacji przez Wojewodę Śląskiego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych”

Przetarg nieograniczony

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 20.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry