Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-408-86/2017 7 Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej w celu przeniesienia usług realizowanych po kablach telekomunikacyjnych Policji z aktualnej siedziby KMP Bielsko Biała przy ul. Rychlińskiego do nowo budowanego obiektu KMP w Bielsku Białej przy ul. Wapiennej - w kanalizacji OPL

Metryczka

Data publikacji 04.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Witold Kacy
Osoba udostępniająca informację:
Witold Kacy Zespół Zamówień Publicznych
do góry