Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-390-53/2017 Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KMP/KPP oraz placówkach Policyjnych Izby Dziecka WKiPS KWP w Katowicach znajdujących się w Katowicach i Bielsku – Białej – postępowanie nr 2”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 26.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Ziółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kociołkowski Zespół Zamówień Publicznych
do góry