Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-361-84/2017 Zakup i dostawa: 1 szt. - Chromatograf gazowy z detektorem masowym GCMS w komplecie ze spektrometrem podczerwieni (FTIR); 22 szt. - Podręczny analizator Ramanowski do identyfikacji narkotyków; 3 szt. - Przenośny Analizator Ramana do identyfikacji substancji chemicznych i mieszanin – z przeznaczeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Opolu i Wrocławiu

Przetarg nieograniczony w podziale na 3 zadania. Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 pn. „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 15.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kociołkowski
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kociołkowski Zespół Zamówień Publicznych
do góry