Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-112-47/2017 Wykonanie usług badań specjalistycznych na obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

  

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Beata Broniszewska Zespół Zamówień Publicznych
do góry