Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-155,164-49/2016 Zakup i dostawa mebli dla KWP oraz KMP/KPP garnizonu śląskiego Policji

przetarg nieograniczony Zamawiający informuje, iż ulega zmianie opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy dla zadań nr 1, nr 2 i nr 3 W związku z powyższym w przypadku załączenia do oferty niezmodyfikowanego formularza cenowego: - dla zadania 1 załącznik nr 3 do SIWZ; - dla zadania 2 załącznik nr 4 do SIWZ; - dla zadania 3 załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający poprawi zmieniane pozycje formularza cenowego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.

   

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 30.05.2016
Data modyfikacji : 06.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Beata Broniszewska Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Beata Broniszewska
do góry