Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-78,119-44/2016 Zakup i dostawa sprzętu drukującego dla KWP Katowice i jednostek podległych

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną i prawem opcji w podziale na 2 zadania UWAGA!!!! W związku z modyfikacjami formularzy cenowych Zamawiający informuje, iż w przypadku załączenia do oferty niezmodyfikowanego formularza cenowego: - dla zadania 1 załącznik nr 3a i 4a do SIWZ; - dla zadania 2 załącznik nr 3b i 4b do SIWZ Zamawiający poprawi zmieniane pozycje formularza cenowego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 27.04.2016
Data modyfikacji : 20.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
do góry