Katalog zamówień publicznych

ZP-238-295-44/2015 Termomodernizacja budynku II Komisariatu Policji w Częstochowie przy ul. Bór 14

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną

Metryczka

Data publikacji 14.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska - Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kociołkowski Zespół Zamówień Publicznych
do góry