Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-571-125/13 Zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja oraz modernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II wraz z wykonaniem elementów małej standaryzacji obiektów

Przetarg nieograniczony

Metryczka

Data publikacji 17.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Witold Kacy Zespół Zamówien Publicznych
do góry