Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-275-21/2013 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę, remont i modernizację budynku nr 9 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17

Metryczka

Data publikacji 11.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szczęśniak
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Szczęśniak
do góry