Katalog zamówień publicznych

ZP-7/2012 Wykonanie usługi konserwacji, naprawy oraz wymiany tonerów, materiałów i części w kserokopiarkach dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej i podległych Komisariatów Policji

Metryczka

Data publikacji : 27.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Grządziel - KMP Ruda Śląska
Osoba udostępniająca informację:
Cecylia Kostka Zespół Zamówień Publicznych
do góry