Katalog zamówień publicznych

ZP-5/Kł/2012 Wykonanie usługi konserwacji, naprawy oraz wymiany tonerów, materiałów i części w kserokopiarkach dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku i podległych jednostek Policji

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Kłobuck- Jan Olszewski
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Korzec Zespół Zamówień Publicznych
do góry