Katalog zamówień publicznych

ZP-4/2012 Wykonanie usługi konserwacji, naprawy oraz wymiany tonerów, materiałów i części w kserokopiarkach dla potrzeb KPP w Będzinie i podległych Komisariatów Policji

Metryczka

Data publikacji : 20.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Segieta
Osoba udostępniająca informację:
Cecylia Kostka Zespół Zamówień Publicznych
do góry