Archiwum ogłoszeń 2011

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

 

ZP-346/2010

powyżej 125000 euro

85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dialog konkurencyjny 10.01.2011r. więcej
ZP-2380-685-7/2010 poniżej 125000 euro 31431000-6 Zakup akumulatorów 12 V do pojazdów służbowych eksploatowanych przez KWP Katowice i jednostki terenowe licytacja elektroniczna 10.01.2011r więcej
ZP-2380-807-8/10 poniżej 125000 euro 34322000-0 Zakup części do układów hamulcowych do samochodów osobowych i furgonów, eksploatowanych przez KWP Katowice i jednostki terenowe przetarg nieograniczony 25.01.2011r. więcej
ZP-2380-739-59/10 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości z KWP Katowice przetarg nieograniczony 27.01.2011r więcej
ZP-02/KMPDG/11 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów oraz ich części-zlecone przez KMP w Dąbrowie Górniczej przetarg nieograniczony 10.02.2011 więcej
ZP-1/KMPDG/2011 poniżej 125000 euro 50118110-9 Przemieszczanie (holowanie) pojazdów oraz ich części-zlecone przez KMP w Dąbrowie Górniczej przetarg nieograniczony 10.02.2011 więcej
P-90/11 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych dla KMP w Żorach
 
przetarg nieograniczony 03.02.2011 więcej
Fw-1/2011 powyżej 125000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach Zatrzymań i Izbie Dziecka przez KMP w Bielsku Białej oraz Wydział 4 w Bielsku Białej Zarządu II CBŚ KGP przetarg nieograniczony 02.02.2011r więcej
ZP-1/Kł/11 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z obiektów podległych KPP w Kłobucku przetarg nieograniczony 04.02.2011r więcej
ZP-1/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Siewierzu dla KPP Będzin przetarg nieograniczony 08.02.2011r więcej
ZP-1/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przetarg nieograniczony 11.02.2011 więcej
ZP-1/11 poniżej 125000 euro 98310000-9 Usługi pralnicze dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przetarg nieograniczony 14.02.2011 więcej
ZP-1/KPPMyszków/2011 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji KPP w Myszkowie przetarg nieograniczony 23.02.2011r więcej
FZ-3/2011 poniżej 125000 euro 98310000-9 Usługi pralnicze dla Komendy Miejskiej Policjiw Tychach przetarg nieograniczony 24.02.2011r więcej
ZP-2/11 poniżej 125000 euro 30192151-4 Wykonanie pieczęci i stempli dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przetarg nieograniczony 25.02.2011r więcej
ZP-2380-42-49/11 poniżej 125000 euro 79100000-5 Usługi prawnicze dla 29 jednostek KMP/KPP garnizonu śląskiego Policji przetarg nieograniczony 25.02.2011r. więcej
ZP-2380-57-50/2011

poniżej 125000 euro

64212000-5 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji woj. śląskiego wraz z dostawą aparatów telefonicznych, modemów GSM, baterii oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM dla 2450 użytkowników

przetarg nieograniczony

28.02.2011r.przesunięcie terminu składania ofert na dzień 01.03.2011 r. więcej
ZP-3/11 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych niesegregowanych dla KMP w Gliwicach z Komisariatu Policji w Knurowie przetarg nieograniczony 28.02.2011 więcej
ZP-2/11 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, zlecanych przez KPP w Wodzisławiu Śl. lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim przetarg nieograniczony 04.03.2011 więcej
ZP-1/TG/11 poniżej 125000 euro 90919200-4 Sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, schodów, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń socjalnych w KP w Radzionkowie, PP w Świerklańcu, Miasteczku Śląskim, Kaletach, Zbrosławicach z siedzibą w Kamieńcu dla KPP Tarnowskie Góry przetarg nieograniczony 01.03.2011 r. więcej
ZP-2380-56-11/2011 poniżej 125000 euro 33141300-3 Zakup 7500 zestawów pakietów do pobierania krwi - dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego. licytacja elektroniczna 02.03.2011r       Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej więcej
ZP-2380-66/2011 powyżej 125000 euro 85121000 Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dialog konkurencyjny

03.03.2011r. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

więcej
ZP-2380-68-2/2011 poniżej 125000 euro 37322300-4 19520000-7 Zakup ustników do urządzeń do badania trzeźwości - dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego przetarg nieograniczony 02.03.2011r więcej
01/CZ/2011 poniżej 125000 euro 79100000-5 Świadczenie pomocy prawnej i zastępstwa procesowego na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przetarg nieograniczony 07.03.2011r więcej
ZP-4/11 poniżej 125000 euro 50413200-5 Naprawa i konserwacja sprzętu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przetarg nieograniczony 04.03.2011 r. więcej
ZP-2380-601-1/2011 powyżej 125000 euro 09132100-4 09134100-8 Hurtowa dostawa paliw PB,ON Przetarg nieograniczony 05.04.2011 r. więcej
ZP-1/2011 poniżej 125000 euro 79100000-5 Usługi prawnicze dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu Przetarg nieograniczony 09.03.2011r więcej
ZP-1/11 powyżej 125000 euro 55300000-3 Przygotowanie i dostawa posiłków całodziennych dla osób zatrzymanych w PDOZ Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej 180 B przetarg nieograniczony 07.03.2011 r. więcej
FZ-4/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z Komendy Miejskiej Policji w Tychach przetarg nieograniczony 10.03.2011 r. więcej
F-132/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z terenu Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich przetarg nieograniczony 07.03.2011 r. więcej
ZP-2380-15-7/2011 powyzej 125000 euro 30197644-2 30197640-4 Zakup papieru przetarg nieograniczony 05.04.2011 r. więcej
ZP-2380-77-52/2011 poniżej 125000 euro 50313100-3 50313200-4 30125100-2 Wykonanie usługi konserwacji, naprawy oraz wymiany tonerów, materiałów i cześci w kserokopiarkach przetarg nieograniczony 11.03.2011r. zmiana terminu składania ofert na dzień 14.03.2011r. więcej
3/LU/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z posesji posterunku Policji w Pawonkowie ul. Skrzydłowicka 3 dla KPP w Lublińcu przetarg nieograniczony 11.03.2011 r. więcej
2/LU/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z posesji posterunku Policji w Woźnikach ul. Ogrodowa 1 dla KPP Lubliniec przetarg nieograniczony 11.03.2011 r. więcej
1/LU/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z posesji Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu ul. Oświęcimska 6 przetarg nieograniczony 11.03.2011 r. więcej
ZP-4/2011 poniżej 125000 euro 50118110-9 Świadczenie usług z zakresie przemieszczania (holowania) pojazdów oraz części pojazdów na koszt Policji dla KPP Będzin przetarg nieograniczony 14.03.2011 więcej
ZP-2380-67-51/2011 powyżej 125000 euro 32430000-6 Zakup światłowodowej sieci kablowej na terenie aglomeracji śląskiej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Policji przetarg nieograniczony 12.04.2011 r. więcej
ZP-1/KMP/11 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, zlecanych przez KMP w J.Zdroju lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP w Jastrzębiu Zdroju przetarg nieograniczony 15.03.2011 r. więcej
FZ-205/11 poniżej 125000 euro 98310000-9 Wykonanie usług pralniczych dla Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przetarg nieograniczony 15.03.2011 r. więcej
ZP-2380-92-5/2011 poniżej 125000 euro 30192113-6 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla garnizonu śląskiego przetarg nieograniczony 17.03.2011 r. więcej
ZP-2/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Szczekocinach przetarg nieograniczony 17.03.2011r więcej
ZP-4/LU/2011
 
powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w izbie zatrzymań (PPDOZiD) KPP w Lublińcu. przetarg nieograniczony 22.03.2011 r. więcej
ZP-2380-14-21/2011 powyżej 125000 euro 45000000-7 Modernizacja budynku, adaptacja pomieszczeń po WKU i budowa garaży KMP w Mysłowicach przy ul. Starokościelnej 2 przetarg nieograniczony 05.04.2011r. więcej
3/2011 powyżej 125000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie badania osób zatrzymanych dla KMP Bytom przetarg nieograniczony 21.03.2011 r. więcej
Fw-2/11 poniżej 125000 euro 98310000-9 Wykonanie usług pralniczych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej przetarg nieograniczony 24.03.2011r. więcej
ZP-2/2011 powyżej 125000 euro 55300000-3 Posiłki dla osób zatrzymanych w PDOZ w KPP Żywiec przetarg nieograniczony 24.03.2011 więcej
ZP-2380-88-36/2011 poniżej 125000 euro 50410000-2 Usługi serwisowe obejmujące naprawę, kalibrację i wzorcowanie przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: alkomat A 2.0 (78 szt), alkomat Siemens (27 szt), alkotest Alcoquant (2 szt), alkotest Drager (149 szt), będących w użytkowaniu Komend Miejskich Policji, Komend Powiatowych Policji woj. śląskiego przetarg nieograniczony 27.04.2011 r. więcej
FZ-7/2011 powyżej 125000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych w KMP w Tychach przetarg nieograniczony 28.03.2011r. więcej
ZP-3/2011 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KPP w Żywcu przetarg nieograniczony 29.03.2011r. więcej
RW-1/2011 poniżej 125000 euro 50116500-6 Świadczenie usług wykonywania serwisu ogumienia w pojazdach służbowych, będących w użytkowaniu KMP w Mysłowicach przetarg nieograniczony 29.03.2011r. więcej
FZ-5/2011 powyżej 125000 euro 55300000-3 Przygotowanie i dostawa posiłków całodziennych dla osób zatrzymanych w PDOZ KMP w Tychach przetarg nieograniczony 28.03.2011r. więcej
ZF-113/2011 poniżej 125000 euro 93511000-3 Świadczenie usług parkowania na koszt Policji zleconych przez Komendę Powiatową Policji w Raciborzu przetarg nieograniczony 31.03.2011r. więcej
ZP-2380-9-25/2011 poniżej 125000 euro 45000000-7 Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz stacji wymienników ciepła w budynku nr 6 na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 przetarg nieograniczony 11.04.2011 r. przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.04.2011 r. więcej
ZP-1/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości KPP Cieszyn i jednostek podległych przetarg nieograniczony 31.03.2011r. więcej
ZP-6/2011 poniżej 125000 euro 50721000-5 Świadczenie usług konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowych KPP w Będzinie przetarg nieograniczony 08.04.2011r. więcej
ZP-2/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z terenu KMP w Jaworznie przetarg nieograniczony 01.04.2011r. więcej
G-54/11/ZP06/CH/11 poniżej 125000 euro 90511000-2 Usługi wywozu nieczystości i utylizacji odpadów w KMP w Chorzowie przetarg nieograniczony 04.04.2011r./zmiana terminu składania ofert na dzień 06.04.2011r. więcej
ZP-3/2011 powyżej 125000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych w KPP w Bieruniu przetarg nieograniczony 14.04.2011r. więcej
ZP-5/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie dla KMP w Gliwicach przetarg nieograniczony 07.04.2011r. więcej
ZP-2/2011 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KPP w Cieszynie przetarg nieograniczony 06.04.2011r. więcej
ZP-1/2011 poniżej 125000 euro 90919200-4 Sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń socjalnych oraz pomieszczeń sanitarnych w KMP Jaworzno - Rewir Dzielnicowych : Osiedle Stałe, Osiedle Podłęże, Szczakowa. przetarg nieograniczony 06.04.2011r. więcej
ZP-2380-94-36/11 poniżej 125000 euro 50410000-2 Usługi serwisowe obejmujące naprawę i legalizację przyrządów do pomiaru prędkości w ruchu drogowym będących w użytkowaniu KMP,KPP województwa śląskiego przetarg nieograniczony 07.04.2011r. więcej
Fw-3/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej oraz jednostek podległych przetarg nieograniczony 12.04.2011r. więcej
ZP-2/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz utylizacja odpadów z KPP w Myszkowie oraz podległych Posterunków przetarg nieograniczony 08.04.2011r. więcej
ZP-2/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z obiektów KPP w Bieruniu przetarg nieograniczony 14.04.2011r. więcej
ZP-6/2011 poniżej 125000 euro 76100000-4 Przegląd i konserwacja urządzenia grzewczego oraz przegląd instalacji gazowej w KMP Gliwice przetarg nieograniczony 12.04.2011r. więcej
ZP-2380-110-54/2011 poniżej 125000 euro 50324200-4 50334400-9 45223110-0 45314300-4 45312300-0 28112300-3 Kompleksowa realizacja prac z zakresu wykonywania zabiegów konserwacyjno - naprawczych stacjonarnych środków łączności radiowej w jednostkach Policji garnizonu śląskiego w 2011r przetarg nieograniczony 19.04.2011r więcej
ZP-2380-116-49/11 poniżej 125000 euro 79100000-5 Usługi prawnicze dla 17 jednostek KMP/KPP garnizonu śląskiego Policji przetarg nieograniczony 12.04.2011r. więcej
ZP-2380-135-56/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Wykonanie usługi okresowej kontroli przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w KWP w Katowicach, ul. Lompy 19 oraz w pozostałych obiektach administrowanych przez KWP Katowice w 2011r przetarg nieograniczony 12.04.2011r. więcej
ZP-03/KMPDG/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z obiektów KMP w Dąbrowie Górniczej oraz odśnieżanie placu wewnętrznego KMP w Dąbrowie Górniczej przetarg nieograniczony 20.04.2011r. więcej
FZ-752/2011 powyżej 125000 euro 55300000-3 Posiłki dla osób zatrzymanych w PDOZ i Policyjnej Izbie Dziecka w KMP w Katowicach przetarg nieograniczony 12.04.2011r. więcej
ZF-137/11 poniżej 125000 euro 90511000-2 Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych na rzecz KPP w Raciborzu przetarg nieograniczony 19.04.2011r. więcej
ZP-2380-154-57/2011 poniżej 125000 euro 30213100-6 Zakup sprzętu informatycznego przetarg nieograniczony 15.04.2011r. więcej
1/P/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Usuwanie i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych z KMP w Świętochłowicach przetarg nieograniczony 15.04.2011r.- zmiana terminu składania ofert na dzień 18.04.2011r. więcej
ZP-4/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości z KMP w Rudzie Śląskiej przetarg nieograniczony 18.04.2011r. więcej
ZP/2/TG/11 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości z KPP Tarnowskie Góry oraz jednostek podległych przetarg nieograniczony 20.04.2011r. więcej
ZP-2380-158-58/2011 poniżej 125000 euro 39831600-2 39812100-8 39813000-4 39811000-0 39831000-6 39832000-3 33741100-7 Dostawa środków czystości dla KMP/KPP, KWP oraz KGP na rok 2011 licytacja elektroniczna 20.04.2011r. więcej
ZP/3/2011 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t oraz powyżej 3,5 t i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KPP Cieszyn lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KPP Cieszyn przetarg nieograniczony 21.04.2011r. więcej
FZ-751/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Usługi w zakresie wywozu nieczystości z KMP w Katowicach i jednostek podległych przetarg nieograniczony 26.04.2011r. więcej
P-533/2011 poniżej 125000 euro 50116500-6 Świadczenie usług serwisu opon oraz ich przechowywania dla KMP w Żorach przetarg nieograniczony 27.04.2011r. więcej
Fw-4/2011 poniżej 125000 euro 50721000-5 Usługa konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowej KMP w Bielsku Białej w obiekcie KP IV w Bielsku Białej przy ul. Komorowickiej 235 przetarg nieograniczony 28.04.2011r. więcej
ZP-2380-116-59/11 powyżej 125000 euro

45000000-7 45210000-2 45216110-8 45216111-5 45300000-0 45310000-3 45331230-7 45400000-1 45430000-0
 

Remont pomieszczeń bloku C kompleksu obiektów KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 przetarg nieograniczony 05.05.2011r.    przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10.05.2011 r.    ponowne  przesunięcie terminu składania ofert na dzień 13.05.2011r.
 
więcej
ZP-2380-191-61/11 poniżej 125000 euro 33140000-3 33141620-2 Zakup środków opatrunkowych i zestawów pierwszej pomocy przedmedycznej dla KWP w Katowicach oraz KMP/KPP woj. śląskiego. przetarg nieograniczony 29.04.2011r. zmiana terminu składania ofert na dzień 05.05.2011r więcej
ZP-2/2011 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w PDOZ KMP Zabrze przetarg nieograniczony 06.05.2011r więcej
FZ-8/2011 poniżej 125000 euro 50118110-9 Przemieszczanie (holowanie) pojazdów i ich części zabezpieczonych do celów procesowych na koszt Policji, pojazdów służbowych Policji zleconych przez KMP w Tychach lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP w Tychach przetarg nieograniczony 09.05.2011r więcej
Fw-5/2011 powyżej 125000 euro 55300000-3 Całodzienne wyżywienie osób zatrzymanych w Izbie Dziecka oraz w Pomieszczeniach Zatrzymań KMP w Bielsku - Białej przetarg nieograniczony 11.05.2011r więcej
ZP-2380-208-12/11 poniżej 125000 euro 33711900-6 Zakup i dostawa mydła dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu śląskiego licytacja elektroniczna 12.05.2011r więcej
ZP-2380-150-6/2011 poniżej 125000 euro 30197100-7  30197200-8  30197320-5  30197330-8 30192100-2 30192125-3   30192130-1   Zakup materiałów biurowych licytacja elektroniczna 13.05.2011r więcej
ZP-5/2011 powyżej 125000 euro 55300000-3 Przygotowanie i dostawa posiłków dla osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Zatrzymań i Izbie Dziecka przy KPP Będzin przetarg nieograniczony 16.05.2011r więcej
ZP-5/11 poniżej 125000 euro 90915000-4 Świadczenie usług kominiarskich dla KPP w Wodzisławiu Śląskim przetarg nieograniczony 19.05.2011r więcej
ZP-6/11 poniżej 125000 euro 90511000-2 Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z KPP w Wodzisławiu Śląskim i jednostek podległych przetarg nieograniczony 19.05.2011r więcej
5/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości dla KMP w Bytomiu oraz jednostek podległych przetarg nieograniczony 18.05.2011r więcej
ZP/4/11 poniżej 125000 euro 50118110-9 Świadczenie usług w zakresie przemieszczania (holowania) pojazdów oraz części pojazdów zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KPP w Cieszynie przetarg nieograniczony 18.05.2011r więcej
ZP-04/KMPDG/2011 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w KMP w Dąbrowie Górniczej przetarg nieograniczony 18.05.2011r więcej
ZP-10/2011 poniżej 125000 euro 50413200-5 Naprawa i konserwacja sprzętu gaśniczego dla KMP w Zabrzu przetarg nieograniczony 23.05.2011r więcej
ZP-2380-169-63/11 poniżej 4.845.000 euro 45453000-7 45260000-7 45310000-3 REMONT DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO,PRZEBUDOWĄ KOMINÓW PONAD DACHEM ORAZ WYMIANĘ INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU IV KOMISARIATU POLICJI W CZĘSTOCHOWIE PRZY ULICY KOPERNIKA 38 przetarg nieograniczony 31.05.2011r. więcej
12/CZ/11 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z jednostek Policji podległych Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie. przetarg nieograniczony 24.05.2011 r. więcej
ZP-4/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie dla KPP w Bieruniu przetarg nieograniczony 24.05.2011r. więcej
11/CZ/2011 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w PIZ i PID KMP w Częstochowie przetarg nieograniczony 23.05.2011 r. więcej
ZF-174/11 powyżej 125000 euro 55300000-3 Przygotowanie i dostawa posiłków dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu przy ulicy Plac Wolności 8 przetarg nieograniczony 23.05.2011 r. więcej
ZP/3/TG/11 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie w budynkach Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach ul. Bytomska 6 oraz jednostkach podległych przetarg nieograniczony 26.05.2011r. więcej
ZP-2380-212-17/2011 poniżej 125000 euro 35113440-5 35260000-4 Zakup i dostawa kamizelek i narękawków odblaskowych dla policjantów garnizonu śląskiego przetarg nieograniczony 26.05.2011r. więcej
ZP-7/11 powyżej 125000 euro 55300000-3 Posiłki dla osób zatrzymanych w PDOZ w KMP Gliwice przetarg nieograniczony 23.05.2011r. więcej
ZP-3/KŁ/11 poniżej 125000 euro 50721000-5 Usługa konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowej KPP w Kłobucku w obiekcie KP w Krzepicach 42-160 Krzepice ul. Mickiewicza 34 przetarg nieograniczony 30.05.2011 r. więcej
13/CZ/11 poniżej 125000 euro 90915000-4 Świadczenie usług kominiarskich dla KMP w Częstochowie przetarg nieograniczony 30.05.2011r. więcej
FZ-18/11 poniżej 125000 euro 90915000-4 Świadczenie usług kominiarskich dla KMP w Sosnowcu i jednostek podległych przetarg nieograniczony 31.05.2011r. więcej
ZP-2380-196-66/11 poniżej 4.845.000 euro 45000000-7 45210000-2 45216110-8 45216111-5 45261214-7 45261320-3 45312310-3 KMP ZABRZE - REMONT KOMPLEKSOWY przetarg nieograniczony 06.06.2011r. więcej
ZP-6/LU/2011 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu przetarg nieograniczony 02.06.2011 r. więce
F-358/11 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP w Siemianowicach Śl. lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP w Siemianowicach Śląskich przetarg nieograniczony 30.05.2011 r. więc
FZ-969/11 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie dla Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i podległych Komisariatach Policji w Katowicach przetarg nieograniczony 01.06.2011 r. więcej
ZP-5/LU/2011 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w izbie zatrzymań (PPDOZiD) KPP w Lublińcu przetarg nieograniczony 06.06.2011r. więcej
ZP-2380-254-64/2011 poniżej 125000 euro 39100000-3 Zakup mebli drewnianych i metalowych dla KPP Racibórz oraz KWP w Katowicach i jednostek terenowych licytacja elektroniczna 02.06.2011r. więcej
ZP-2380-234-3/2011 poniżej 125000 euro 18100000-0 Zakup i dostawa odzieży roboczej dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu śląskiego licytacja elektroniczna 03.06.2011r. więcej
FZ-406/11 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości (odpadów komunalnych) z budynków KMP Sosnowiec oraz podległych jej pięciu Komisariatów Policji. przetarg nieograniczony 06.06.2011 r. więce
ZP-2380-269-65/2011 poniżej 125000 euro 32430000-6 Zakup światłowodowej sieci kablowej na terenie aglomeracji śląskiej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Policji przetarg nieograniczony 07.06.2011 r. więcej
6/11 poniżej 125000 euro 50721000-5 Świadczenie usług konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowych w budynkach Komisariatu III, ul. Rostka 14,Komisariatu IV, ul. Zabrzańska 91 i Komendy Miejskiej Policji , ul. Powstańców Warszawskich 74 w Bytomiu. przetarg nieograniczony 07.06.2011r więcej
ZP-8/11 poniżej 125000 euro 90915000-4 Świadczenie usług kominiarskich dla KPP w Wodzisławiu Śląskim przetarg nieograniczony 07.06.2011r więcej
ZP-2380-183-68/2011 poniżej 4.845.000 euro 45450000-7 45260000-7 45310000-3 Remont pokryć dachowych przewiązki i budynku administracyjnego, wymianan obróbek blacharskich z remontem uszkodzonych elewacji na budynku kasyna oraz przebudowa okładzin sciennych z piaskowca grożących odpadnięciem z elewacji budynków administracyjnego i kasyna - KMP Częstochowa, przy ul. Popiełuszki 5 przetarg nieograniczony 15.06.2011 więcej
FW-6/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przetarg nieograniczony 09.06.2011 r. więcej
ZP-2380-298-67/2011 poniżej 125000 euro 44190000-8 Zakup papy termozgrzewalnej dla KMP w Dąbrowie Górniczej przetarg nieograniczony 09.06.2011r./ zmiana terminu składania ofert na dzień 13.06.2011r więcej
ZP-2380-266-73/2011 powyżej 125000 euro

45000000-7 45111000-8 45112700-2 45233200-1 45233220-7

 

Wykonanie parkingu w nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu przetarg nieograniczony 21.06.2011r. więcej
ZP-3/11 powyżej 125000 euro 55300000-3 Posiłki dla osób zatrzymanych w PDOZ w KPP Myszków przetarg nieograniczony 10.06.2011r. więcej
ZP-5/2011 poniżej 125000 euro 50531100-7 Świadczenie usługi konserwacji i przeglądu kotła gazowego dla Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przetarg nieograniczony 13.06.2011 r. więcej
ZP-2380-166-60/2011 powyżej 125000 euro 31154000-0 Dostawa oraz instalacja i konfiguracja systemów zasilania bezprzerwowego dla systemu OST 112 w jednostkach Policji woj. śląskiego przetarg nieograniczony 12.07.2011r. więcej
ZP-2380-265-49/11 poniżej 125000 euro 79100000-5 Usługi prawnicze dla 6 jednostek KMP/KPP garnizonu śląskiego Policji przetarg nieograniczony 14.06.2011r. więcej
ZP-4/11 poniżej 125000 euro 50531100-7 Wykonywanie przeglądów konserwacji i bieżących napraw urządzeń grzewczych w KPP w Wodzisławiu Śląskim i jednostkach jej podległych przetarg nieograniczony 15.06.2011r więcej
ZP-1/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości z KPP w Pszczynie i KP w Pawłowicach przetarg nieograniczony 17.06.2011 r. zmiana terminu składania ofert na dzień 21.06.2011r więcej
G-60/11/ZP07/CH/11 powyżej 125000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych osób zatrzymanych dla KMP w Chorzowie przetarg nieograniczony 28.06.2011r więcej
ZP-11/2011 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w PDOZ KMP Zabrze przetarg nieograniczony 21.06.2011r więcej
ZP-2380-225-28/2011 poniżej 4845000 euro 45453000-7 45320000-6 45421000-4 45451160-3 Termomodernizacja i roboty zewnętrzne budynku nr 5 na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 przetarg nieograniczony 29.06.2011 r. więcej
F-342/11 poniżej 125000 euro 90511000-2 Usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu KMP Rybnik i jednostek podległych przetarg nieograniczony 28.06.2011r. więcej
ZP-2380-228-33/2011

poniżej 4845000 euro

 

45453000-7 45331100-7 45330000-9 45310000-3

 

Remont, przebudowa i zmiana użytkowania fragmentu budynku Komisariatu Policji w Czerwionce - Leszczyny przy ulic 3 Maja 40 przetarg nieograniczony 05.07.2011r. więcej
ZP-6/11 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie dla KMP w Rudzie Śląskiej i podległych komisariatów przetarg nieograniczony 27.06.2011r więcej
ZP-7/LU/2011 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KPP w Lublińcu przetarg nieograniczony 29.06.2011r. więcej
ZP-2380-282-4/2011 poniżej 125000 euro 79810000-5 Wykonanie druków resortowych licytacja elektroniczna 29.06.2011 więcej
ZP-6/KMP/11 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych i utylizacja odpadów z KMP w Jastrzębiu Zdroju przetarg nieograniczony 30.06.2011r./ zmiana terminu składania ofert na dzień 04.07.2011r. więcej
ZP-4/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z KPP Żywiec oraz podległych jednostek terenowych przetarg nieograniczony 07.07.2011r. więcej
F-146/11 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z KMP w Piekarach Śląskich przetarg nieograniczony 06.07.2011r. więcej
ZP-2380-251-20/11 poniżej 4.845.000 euro 45000000-7 45210000-2 45216110-8 45216111-5 45261214-7 45261320-3 45312310-3 KMP BYTOM - REMONT KOMPLEKSOWY przetarg nieograniczony 12.07.2011r. więcej
ZP-2380-299-68/2011 poniżej 125000 euro 44190000-8 44500000-5 Zakup Materiałów Budowlanych i Metalowych Przeznaczonych do Konserwacji Obiektów KWP w Katowicach i Jednostek Terenowych Garnizonu Śląskiego licytacja elektroniczna 05.07.2011r. więcej
ZP-2380-338-76/2011 poniżej 4.845.000 euro 45453000-7 45310000-3 Remont dachu Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 1 maja 16a przetarg nieograniczony 14.07.2011r. więcej
ZP-2380-340-77/2011 poniżej 4.845.000 euro 45216111-5 Przebudowa pomieszczeń II piętra Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34 przetarg nieograniczony 14.07.2011 r. zmiana terminu składania ofert na dzień 18.07.2011 r. więcej
ZP-4/KMP/2011 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w PDOZ KMP w Jastrzębiu Zdroju przetarg nieograniczony 11.07.2011 r. więcej
ZP-4/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie dla KMP w Zabrzu przetarg nieograniczony 08.07.2011r. więcej
ZP-2380-184-32/2011 poniżej 4.845.000 euro 45300000-0 45331100-7 Wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. w budynku warsztatowo-garażowym 3, 3a na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 przetarg nieograniczony 21.07.2011 r. więcej
F-298/11 poniżej 125000 euro 50116500-6 Świadczenie usług wulkanizacyjnych w pojazdach służbowych będących w użytkowaniu KMP w Piekarach Śląskich przetarg nieograniczony 13.07.2011r. więcej
G-54/11/ZP08/CH/11 poniżej 125000 euro 90915000-4 Świadczenie usług kominiarskich w obiektach KMP w Chorzowie przetarg nieograniczony 12.07.2011r. więcej
ZP-2380-296-71/2011 poniżej 4.845.000 euro 45111000-8 45261000-4 45315100-9 45332400-7 45442100-8 45321000-3 Remont budynku Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej przetarg nieograniczony 20.07.2011 r. więcej
ZP-2380-224-31/2011 poniżej 4.845.000 euro 45453000-7 45331100-7 Modernizacja instalacji ogrzewania budynku nr 2 hala sportowa na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 przetarg nieograniczony 18.07.2011 r. więcej
ZP-8/11 powyżej 125 000 euro 55300000-3 Posiłki dla osób zatrzymanych w PDOZ w KMP Gliwice przetarg nieograniczony 20.07.2011r. więcej
ZP-2380-320-74/2011

poniżej 125000 euro

32562200-2 45314310-7 71355000-1

Zakup i ułożenie kabli światłowodowych dla potrzeb Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej OST 112 przetarg nieograniczony 15.07.2011r. więcej
ZP-2380-347-75/2011 poniżej 125000 euro 30213100-6 Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb aplikacji E - Posterunek dla garnizonu śląskiego przetarg nieograniczony 19.07.2011r. więcej
ZP-4/2011 powyżej 125 000 euro 55300000-3 Przygotowanie i dostawa posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ przy KPP w Zawierciu przetarg nieograniczony 15.07.2011r. więcej
F-454/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Świadczenie usług kominiarskich dla KMP w Piekarach Śląskich przetarg nieograniczony 19.07.2011r. więcej
ZP-2380-404-64/2011 poniżej 125000 euro 39100000-3 Zakup mebli drewnianych i metalowych dla KPP Racibórz oraz KWP w Katowicach i jednostek terenowych licytacja elektroniczna 19.07.2011 więcej
ZP-2380-392-83/2011 poniżej 125000 euro 30192113-6 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek przetarg nieograniczony 21.07.2011 r. więcej
FZ-525/11 poniżej 125000 euro 50118110-9 Świadczenie usług w zakresie przemieszczania (holowania) pojazdów oraz części pojazdów na koszt Policji KMP w Sosnowcu przetarg nieograniczony 20.07.2011r. więcej
ZP-2380-356-78/11 poniżej 125000 euro 33694000-1 38437000-7 Zakup odczynników i materiałów laboratoryjnych oraz techniki policyjnej niezbędnych do prowadzenia badań DNA i krwi dla KWP w Katowicach przetarg nieograniczony 21.07.2011 więcej
7/2011 powyżej 125 000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w PDOZ KMP w Bytomiu przetarg nieograniczony 20.07.2011r. więcej
G-60/11/ZP07/CH/11 powyżej 125 000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych w KMP w Chorzowie przetarg nieograniczony 22.07.2011r. więcej
ZP-5/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie dla KPP w Żywcu i podległych Komisariatów Policji przetarg nieograniczony 26.07.2011r. więcej
8/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Świadczenie usług kominiarskich dla KMP w Bytomiu i podległych Komisariatów przetarg nieograniczony 26.07.2011r. więcej
ZP-5/KMP/2011 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KMP w Jastrzębiu Zdrój przetarg nieograniczony 29.07.2011r. więcej
ZP-2380-388-81/2011 poniżej 125000 euro 33141000-0 Zakup materiałów techniki kryminalistycznej przetarg nieograniczony 27.07.2011r. więcej
P-1067/11 poniżej 125000 euro 98310000-9 Usługi pralnicze oraz czyszczenie materaców dla KMP w Żorach przetarg nieograniczony 04.08.2011r. więcej
ZP-2380-389-49/2011 poniżej 125000 euro 79100000-5 Usługi prawnicze dla 5 jednostek KMP/KPP garnizonu śląskiego Policji przetarg nieograniczony 03.08.2011r. więcej
ZP-5/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie dla KPP w Zawierciu przetarg nieograniczony 04.08.2011r więcej
ZP-2380-427-85/2011 poniżej 125000 euro 44190000-8 Zakup materiałów: budowlanych i metalowych przeznaczonych do konserwacji obiektów KWP w Katowicach i jednostek terenowych garnizonu sląskiego przetarg nieograniczony 08.08.2011r więcej
ZP/5/11 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w KPP Cieszyn przetarg nieograniczony 05.08.2011r więcej
2/ZP/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z KPP w Mikołowie oraz podległych Komisariatów Policji przetarg nieograniczony 10.08.2011r więcej
16/CZ/2011 poniżej 125000 euro 09111210-5 Dostawa 18 ton węgla dla Komisariatu II Policji w Częstochowie przetarg nieograniczony 16.08.2011r więcej
ZP-4/KŁ/11 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup i dostawa opału dla KPP w Kłobucku z dostawą do Posterunków Policji w Miedźnie i we Wręczycy Wielkiej przetarg nieograniczony 16.08.2011r więcej
ZP-2380-313-70/2011 poniżej 4845000 euro 45232300-5 Budowa przyłącza telekomunikacyjnego dla potrzeb poligrafii na terenie zespołu budynków przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach przetarg nieograniczony 18.08.2011 r. więcej
ZP-6/2011 poniżej 125000 euro 50721000-5 Usługa konseracji i przeglądu kotłów gazowych, kotła olejowego oraz pieców węglowych znajdujących soę w obiektach służbowych KPP Zawiercie przetarg nieograniczony 11.08.2011r. więcej
ZP/5/Kł/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie w budynkach KPP w Kłobucku ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5, oraz jednostek podległych przetarg nieograniczony 18.08.2011r. więcej
ZP-2380-420-87/2011 poniżej 4845000 euro 45453000-7 45310000-3 45331100-7 Wykonanie remontu kompleksowego dachu w budynku Komisariatu Policji I w Gliwicach przy ul. Kościelnej 2 przetarg nieograniczony 22.08.2011r. więcej
ZP-2380-419-68/2011 poniżej 4845000 euro 45453000-7 45260000-7 45310000-3 Remont pokryć dachowych przewiązki i budynku administracyjnego z remontem uszkodzonych elewacji  na budynku kasyna oraz przebudowa okładzin ściennych z piaskowca grożących odpadnięciem z elewacji budynków admin. i kasyna KMP Częstochowa przetarg nieograniczony 24.08.2011r. więcej
3/ZP/2011 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup i dostawa opału dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie z dostawą do KP w Orzeszu przetarg nieograniczony 22.08.2011r. więcej
9/2011 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KMP w Bytomiu przetarg nieograniczony 23.08.2011r. więcej
ZF-279/11 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup węgla dla Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej i Posterunku Policji w Pietrowicach Wielkich na sezon grzewczy 2011/2012 przetarg nieograniczony 19.08.2011r. więcej
ZF-280/11 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu przetarg nieograniczony 19.08.2011r. więcej
ZP-4/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie przetarg nieograniczony 22.08.2011r. więcej
FZ-12/2011 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP w Tychach lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP w Tychach przetarg nieograniczony 23.08.2011r. więcej
ZP-2380-377-79/2011 poniżej 125000 euro 30213000-5 30213100-6 30232100-5 Zakup sprzętu informatycznego  przetarg nieograniczony 29.08.2011r. więcej
ZP-9/11 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup i dostawa 13 ton węgla orzech gruby dla KP III w Rudzie Śląskiej przetarg nieograniczony 31.08.2011r. więcej
ZP-10/2011 poniżej 125000 euro 50118110-9 Świadczenie usług w zakresie przemieszczania (holowania) pojazdów oraz części pojazdów na koszt Policji KMP Ruda Śląska przetarg nieograniczony 31.08.2011r. więcej
ZP-2380-455-89/2011 poniżej 4845000 euro 45453000-7 45310000-3 45232440-8 Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, drenażu oraz remontu dachu w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kokoszyckiej 180 przetarg nieograniczony 08.09.2011 r. więcej
ZP-8/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości (odpadów komunalnych) z KPP w Będzinie i z KP w Czeladzi przetarg nieograniczony 05.09.2011r. więcej
ZP/6/11 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup, dostawa i rozładunek węgla typu orzech do budynku mieszkalnego w Chybiu przy ul. Bielskiej 50 w ilości 14 ton - KPP Cieszyn przetarg nieograniczony 02.09.2011r. więcej
ZP-2380-473-86/11 powyżej 125000 euro 34110000-1 34113300-5 ZAKUP SAMOCHODÓW OSOBOWO-TERENOWYCH przetarg nieograniczony 05.10.2011r. więcej
ZP-7/2011 powyżej 125000 euro 55300000-3 Przygotowanie i dostawa posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ przy KPP w Zawierciu przetarg nieograniczony 02.09.2011r. więcej
ZP-14/2011 powyżej 125000 euro 85121000-3 Badanie osób zatrzymanych i pobieranie krwi od osób zatrzymanych na zlecenie KMP Zabrze przetarg nieograniczony 06.09.2011r więcej
ZP-2380-489-91/2011 poniżej 125000 euro 32400000-6 Zakup i położenie kabli światłowodowych oraz budowa infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do podłączenia dyspozytorni przetarg nieograniczony 08.09.2011r. więcej
ZP-2380-405-90/11 poniżej 4845000 euro 45000000-7 45210000-2 45216110-8 45216111-5 45300000-0 45310000-3 45400000-1 45430000-0 Remont pomieszczenia przy maszynowni bloku E oraz remont pomieszczeń biurowych II piętra bloku C kompleksu obiektów KWP w Katowicach ul. przetarg nieograniczony 15.09.2011r. więcej
ZP-15/2011 poniżej 125000 euro 50721000-5 Świadczenie usług konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowych w budynkach należących do Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przetarg nieograniczony 08.09.2011r. więcej
ZP-2380-495-93/11 poniżej 4845000 euro 45453000-7 45310000-3 Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej oraz remont szatni i pomieszczeń sanitarnych w budynku Komendy Miejskiej w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 8-12 przetarg nieograniczony 16.09.2011r. więcej
ZP-2380-501-96/11 poniżej 4845000 euro 45216110-8 45300000-0 45330000-9 45331100-7 45251130-1 45332400-7 45311100-1 45315700-5 45311200-2 45314320-0 45400000-1 45453000-7 Poprawa gospodarki cieplnej w Komisariacie V Policji w Sosnowcu: zamiana węglowego źródła ciepła na gazowe w technice kondensacyjnej z modernizacją wodnej instalacji grzewczej przetarg nieograniczony 16.09.2011r. więcej
ZP-10/LU/2011 poniżej 125000 euro 09111210-5 Dostawa mediów energetycznych - paliwa stałe wraz z dowozem do budynków administracyjnych Posterunków Policji KPP Lubliniec przetarg nieograniczony 12.09.2011r. więcej
ZP-6/2011 poniżej 125000 euro 50721000-5 Usługa konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowych Komendy Powiatowej Policji w Żywcu przetarg nieograniczony 13.09.2011r. więcej
ZP-2380-508-92/2011 poniżej 125000 euro

30213100-6 30213000-5 30232100-5 30216110-0

Zakup sprzętu informatycznego dla KMP Mysłowice przetarg nieograniczony 14.09.2011r. więcej
ZP-2380-517-28/2011 poniżej 4845000 euro 45453000-7 45320000-6 45421000-4 45451160-3 Termomodernizacja i roboty zewnętrzne budynku nr 5 na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 przetarg nieograniczony 26.09.2011 r. więcej
ZP-2380-528-95/11 poniżej 125000 euro 32236000-6 Dostawa 5 radiotelefomów bazowych ze zdalnym sterowaniem na stanowisko dowodzenia na stadionie śląskim przetarg nieograniczony 19.09.2011 r. więcej
ZP-2380-539-104/2011 poniżej 125000 euro 38951000-6 38437000-7 33696500-0 Zakup i dostawa aparatu do pomiaru ilości DNA oraz odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej niezbędnych do modernizacji zaplecza badawczego DNA przetarg nieograniczony 16.09.2011r. więcej
ZP-8/KMP/2011 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KMP w Jastrzębiu Zdroju przetarg nieograniczony 20.09.2011r. więcej
ZP-7/KMP/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju przetarg nieograniczony 21.09.2011r. więcej
ZP-2380-494-98/2011 poniżej 4845000 euro 45331100-7 45251130-1 45332400-7 40420000-2 45400000-1 45453000-7 Poprawa gospodarki cieplnej w KMP Jaworzno z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł ciepła: modernizacja wodnej instalacji grzewczej oraz instalacji wody użytkowej (cwu) przetarg nieograniczony 26.09.2011 r. więcej
ZP-2380-421-84/2011 poniżej 4845000 euro 45453000-7 45111000-8 45262100-2 45262520-2 45321000-3 45410000-4 45421000-4 45421122-5 45431200-9 45431211-5 45442100-8 45332000-3 45331210-1 45311000-0 Kompleksowy remont, przebudowa i termomodernizacja Hali Sportowej- bud. nr 2, na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 przetarg nieograniczony 27.09.2011 r. przesunięcie terminu składania ofert na dzień 03.10.2011 r. więcej
ZP-9/11 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup węgla dla KPP Zawiercie wraz z dowozem do Posterunku Policji w Kroczycach przetarg nieograniczony 20.09.2011r. więcej
ZP-10/11 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup oraz dostawa opału w sezonie grzewczym 2011/2012 do Komisariatu Policji w Gorzycach z/s w Rogowie przy ul. Czyżowickiej 4 przetarg nieograniczony 26.09.2011r. więcej
ZP-3/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz odpadów stałych, nie segregowanych, gromadzonych w znormalizowanych pojemnikach lub kontenerach z obiektów należących do KMP w Zabrzu oraz wywóz pojemnika na odpady pochodzenia zwierzęcego z terenu KP III w Zabrzu przetarg nieograniczony 21.09.2011r. więcej
ZP-2380-573-105/2011 poniżej 4845000 euro 45216111-5 Remont pomieszczeń II piętra budynku w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10 przetarg nieograniczony 28.09.2011 r. przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.09.2011 r. więcej
FZ-2264/11 poniżej 125000 euro 50721000-2 Usługi nadzoru technicznego, przeglądu i konserwacji kotłowni gazowych w obiektach KMP w Katowicach przetarg nieograniczony 22.09.2011r. więcej
ZP-2380-515-99/2011 poniżej 4845000 euro 45000000-7 45210000-2 45216110-8 45300000-0 45310000-3 45331230-7 45400000-1 45430000-0 42510000-4 Remont pomieszczeń biurowych III piętra bloku E kompleksu obiektów KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 przetarg nieograniczony 30.09.2011 r. więcej
ZP-2380-572-106/2011 poniżej 125000 euro 44190000-8 Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla KWP w Katowicach i jednostek terenowych garnizonu śląskiego przetarg nieograniczony 26.09.2011r. przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.10.2011 r. więcej
ZP-9/11 poniżej 125000 euro 50531100-7 Wykonywanie przeglądów konserwacji i bieżących napraw urządzeń grzewczych w KPP w Wodzisławiu Śląskim i jednostkach jej podległych przetarg nieograniczony 28.09.2011r. więcej
ZP/8/11 poniżej 125000 euro 50531100-7 Konserwacja i przegląd kotłowni gazowych - KP Wisła, KP Ustroń, KP Skoczów, KP Strumień, WRD Pogwizdów przetarg nieograniczony 30.09.2011r. więcej
ZP-8/2011 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KPP Zawiercie lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KPP Zawiercie przetarg nieograniczony 29.09.2011r. więcej
ZP-2380-541-102/2011 powyżej 125000 euro 45000000-7 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Jasienicy przetarg nieograniczony 06.10.2011 termin składania ofert przesunięty na 11.10.2011r. więcej
ZP-10/2011 poniżej 125000 euro 50721000-5 Usługa konserwacji i przeglądu kotłów gazowych, kotła olejowego oraz pieców węglowych znajdujących się w obiektach służbowych KPP Zawiercie przetarg nieograniczony 28.09.2011r. więcej
ZP-2380-543-101/2011 powyżej 125000 euro 45000000-7 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Skoczowie przetarg nieograniczony 10.10.2011r. termin składania ofert przesunięty na 13.10.2011r. więcej
ZP-2380-527-26/2011 poniżej 4845000 euro 45216110-8 45261910-6 45111000-8 45262100-2 45262520-2 45321000-3 45410000-4
REMONT ELEWACJI I DACHU Z WYKONANIEM IZOLACJI TERMICZNEJ BUDYNKU NR 4, NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH
PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
przetarg nieograniczony 06.10.2011r. termin składania ofert przesuniety na dzień 11.10.2011r. więcej
ZP-11/2011 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup i dostawa 10 ton węgla kamiennego niekoksującego dla Komisariatu Policji III w Rudzie Śląskiej ul. Solna 4 przetarg nieograniczony 29.09.2011 r. więcej
ZP-05/KIMPDG/2010 poniżej 125000 euro 9831000-9 Wykonanie usług pralniczych dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przetarg nieograniczony 12.10.2011 r. więcej
ZP-2380-509-12/11 poniżej 125000 euro 33711900-6 Zakup i dostawa mydła dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu śląskiego licytacja elektroniczna 30.09.2011 r. więcej
ZP-9/11 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych - niesegregowanych z KMP Gliwice, KP I, KP II, KP III, KP V oraz KP Pyskowice, PP Toszek przetarg nieograniczony 30.09.2011 r. więcej
ZP-2380-383-82/2011 poniżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie-posiłki profilaktyczne dla policjantów OPP KWP w Katowicach i policjantów SPPP w Bielsku - Białej przetarg nieograniczony 03.10.2011 r. więcej
ZP-2380-510-23/2011 powyżej 125000 euro 45000000-0 45331100-7 Modernizacja instalacji ogrzewania budynków bazy magazynowej B1 (budynki nr 22,23,24) na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 przetarg nieograniczony 10.10.2011r. więcej
ZP-2380-512-24/2011 poniżej 4845000 euro 45300000-0 45331100-7
Modernizacja instalacji ogrzewania budynków bazy magazynowej B3 (bud nr 25 i 26) na terenie OPP KWP w
Katowicach przy ul. Koszarowej 17
przetarg nieograniczony 11.10.2011r. więcej
ZP-2380-538-22/2011 poniżej 4845000 euro 45216110-8 45261910-6 45111000-8 45453000-7 45262100-2 45262520-2 45321000-3 45410000-4 45311000-0 Remont elewacji i dachów oraz termomodernizacja zespołu magazynowego B-1 - Budynki nr 22,23,24 na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 przetarg nieograniczony 13.10.2011 r. przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.10.2011 r. przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.10.2011 r. przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.11.2011 r. oraz wyznaczenie terminu wizji lokalnej na dzień 24.10.2011 r. więcej
FZ-561/11 poniżej 125000 euro 09113000-4 Zakup i dostawa koksu dla KMP w Sosnowcu przetarg nieograniczony 05.10.2011r. więcej
ZP-2380-536-103/2011 poniżej 125000 euro 39717000-1 39717200-3

Dostawa oraz instalacja i uruchomienie klimatyzatorów dla systemu OST 112 w jednostakach Policji województwa śląskiego

przetarg nieograniczony 06.10.2011r. więcej
ZP-2380-537-100/2011 poniżej 4845000 euro 45453000-7 45111000-8 45262100-2 45262520-2 45321000-3 45410000-4 45421000-4 45421122-5 45431200-9 45432111-5 45442100-8 45332000-3 45331210-1 45311000-0

Remont elewacji i dachów oraz termomodernizacja zespołu magazynowego B-3 - budynki nr 25 i 26 na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszrowej 17

przetarg nieograniczony 14.10.2011r. zmiana terminu składania ofert na 07.11.2011 r. więcej
ZP-2380-616-93/2011 poniżej 4845000 euro 45453000-7 45310000-3

Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej oraz remont szatni i pomieszczeń sanitarnych w budynku Komendy Miejskiej w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 8- 12

przetarg nieograniczony 17.10.2011r. więcej
ZP-10/11 poniżej 125000 euro 09111210-5

ZAKUP WĘGLA WRAZ Z DOWOZEM I WYŁADUNKIEM DLA POSTERUNKU POLICJI W PILCHOWICACH

przetarg nieograniczony 10.10.2011r. więcej
ZP-6/KŁ/11 poniżej 125000 euro 50118110-9

Świadczenie usług w zakresie przemieszczania (holowania) pojazdów oraz części pojazdów na koszt Policji - KPP w Kłobucku

przetarg nieograniczony 10.10.2011r. więcej
ZP-2380-468-88/2011 poniżej 4845000 euro 45453000-7 45111000-8 45262100-2 45262520-2 45321000-3 45410000-4 45421000-4 45421122-5 45431200-9 45432111-5 45442100-8 45332000-3 45331210-1 45311000-0 Kompleksowy remont i przebudowa budynku warsztowo - garażowego nr 3 i 3a na terenie OPP KWP Katowice przy ul. Koszarowej 17 przetarg nieograniczony

19.10.2011 r. zmiana terminu składania ofert na 08.11.2011 r.

 

więcej
ZP-15/CH/11 poniżej 125000 euro 50721000-5

Usługa konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowych w obiektach służbowych Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie

przetarg nieograniczony 14.10.2011r. więcej
ZP-2380-645-91/2011 poniżej 125000 euro 32400000-6 Zakup i położenie kabli światłowodowych oraz budoa infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do podłączenia dyspozytorni przetarg nieograniczony 13.10.2011r. więcej
ZP-2380-611-108/2011 poniżej 125000 euro 32344210-1 Zakup 120 zestawów kamuflowanych do radiotelefonów noszonych przetarg nieograniczony 14.10.2011r. więcej
ZP-7/KŁ/11 poniżej 125000 euro 98351100-9

Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t oraz powyżej 3,5 t i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KPP w Kłobucku lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KPP w Kłobucku

przetarg nieograniczony 14.10.2011r. więcej
ZP-2380-618-68/2011 poniżej 4845000 euro 45453000-7 45260000-7 45310000-3 Remont pokryć dachowych przewiązki i budynku administracyjnego, wymiana obróbek blacharskich z remontem uszkodzonych elewacji na budynku kasyna oraz przebudowa okładzin ściennych z piaskowca grożących odpadnięciem z elewacji budynków administracyjnego i kasyna - KMP Częstochowa, przy ul. Popiełuszki 5 przetarg nieograniczony 21.10.2011 więcej
P-1572/11 poniżej 125000 euro 98310000-9 Usługi pralnicze oraz czyszczenie materaców dla KMP w Żorach przetarg nieograniczony 18.10.2011r więcej
ZF-419/11 poniżej 125000 euro 09113000-4 Zakup i dostawa koksu dla Posterunku Policji w Krzyżanowicach na sezon grzewczy 2011/2012 przetarg nieograniczony 19.10.2011r więcej
18/CZ/2011 poniżej 125000 euro 50531100-7 Przegląd i konserwacja kotłów C.O. w jednostkach podległych KMP w Częstochowie przetarg nieograniczony 07.11.2011r więcej
ZP-2380-613-110/2011 poniżej 4845000 euro 45216110-8 45331100-7 45251130-1 45332400-7 45400000-1 45453000-7 Poprawa gospodarki cieplnej w KPP Myszków: modernizacja kotłowni w technice kondensacyjnej oraz modernizacja wodnej instalacji grzewczej. przetarg nieograniczony 02.11.2011 r.  przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07.11.2011 r. więcej
RW-2/2011 poniżej 125000 euro 50531100-7 Usługi konserwacji, przeglądu i napraw bieżących urządzeń kotłowni olejowej w obiekcie KMP w Mysłowicach ul. Starokościelna 2 wyposażonej w 2 kotły Vitoplex 100 moc 115kW przetarg nieograniczony 21.10.2011r. więcej
ZP-2380-667-82/2011 poniżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie - posiłki profilaktyczne dla policjantów OPP KWP w Katowicach i policjantów SPPP w Bielsku - Białej przetarg nieograniczony 24.10.2011 więcej
ZP-2380-649-86/2011 poniżej 125000 euro 34110000-1 Zakup samochodów osobowych przetarg nieograniczony 25.10.2011r. więcej
ZP-11/LU/11 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie - czyszczenie przewodów i okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku administracyjnym Posterunku Policji w Pawodnkowie ul. Skrzydłowicka 3 przetarg nieograniczony 26.10.2011r. więcej
RW-3/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych gromadzonych w znormalizowanych pojemnikach z obiektu KMP w Mysłowicach przetarg nieograniczony 26.10.2011r. więcej
ZP-2380-603-59/2011 poniżej 125000 euro 32418000-6 32344210-1 51300000-5 45312330-9 32424000-1 45310000-3 45311000-0 45314300-4 32421000-0 72611000-6 80500000-9 45223110-0 28112300-3 44212263-0
Budowa rezerwowych połączeń z wykorzystaniem linków
radioliniowych oraz wykonanie łącza radioliniowego na Stadion Śląski
przetarg nieograniczony 02.11.2011r. więcej
G-277/11/ZP16/CH/11 poniżej 125000 euro 50116500-6 Serwis ogumienia w pojazdach służbowych Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie przetarg nieograniczony 02.11.2011r. więcej
ZP-3/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie przetarg nieograniczony 08.11.2011r. więcej
ZP-2380-700-114/2011 poniżej 125000 euro 39100000-3 Zakup mebli drewnianych i metalowych dla KMP Mysłowice przetarg nieograniczony 07.11.2011 r. więcej
ZP-12/2011 powyżej 125000 euro 55300000-3 Przygotowanie i dostawa posiłków w zakresie dziennego wyżywienia osób umieszczonych w PDOZ Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kokoszyckiej 180B przetarg nieograniczony 03.11.2011r. więcej
ZP-2380-625-63/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Wykonanie usługi okresowej kontroli przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez KWP w Katowicach oraz SPPP Bielsko-Biała i Wydział Transportu KWP w Katowicach - Stacja Obsługi w Częstochowie przetarg nieograniczony 10.11.2011r więcej
ZP-13/2011 poniżej 125000 euro 50118110-9 Świadczenie usług w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdów na potrzeby KPP w Wodzisławiu Śląskim i podległych komisariatów przetarg nieograniczony 15.11.2011r. więcej
ZP-2380-692-12/2011 poniżej 125000 euro 33711900-6 Zakup i dostawa mydła dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu śląskiego licytacja elektroniczna 14.11.2011 r. więcej
20/CZ/2011 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KMP w Częstochowie przetarg nieograniczony 14.11.2011r. więcej
ZP-11/2011 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup węgla dla KPP Zawiercie wraz z dowozem do Posterunku Policji w Kroczycach przetarg nieograniczony 14.11.2011r. więcej
ZP-2380-686-113/2011 poniżej 125000 euro 30192113-6 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek licytacja elektroniczna 15.11.2011r. więcej
ZP-9/2011 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KPP Będzin lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KPP Będzin przetarg nieograniczony 16.11.2011r. więcej
FZ-13/11 poniżej 125000 euro 50116500-6 Serwis opon w pojazdach służbowych KMP w Tychach przetarg nieograniczony 18.11.2011r. więcej
ZP-2380-727-116/2011 poniżej 125000 euro 38000000-5 Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego przetarg nieograniczony 17.11.2011r. więcej
ZP-2380-717-115/2011 poniżej 125000 euro 44174000-0 14521210-4 39230000-3 33696300-8 Zakup materiałów, odczynników daktyloskopijnych, chemicznych dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przetarg nieograniczony 18.11.2011r.- zmiana terminu składania ofert na dzień 21.11.2011r więcej
ZP-15/2011 powyżej 125000 euro

55300000-3

ZP-15/2011 Przygotowanie i dostawa posiłków całodziennych dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kokoszyckiej 180 B przetarg nieograniczony 22.11.2011r. więcej
ZP-2380-760-118/2011 poniżej 125000 euro 34110000-1 Zakup samochodu osobowo - terenowego przetarg nieograniczony 22.11.2011r. więcej
ZP-2380-676-2/2011 powyżej 125000 euro 09135100-5 Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni jednostek Garnizonu Śląskiego przetarg nieograniczony 21.12.2011r. więcej
ZP-12/2011 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t oraz powyżej 3,5 t i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP w Rudzie Śląskiej przetarg nieograniczony 23.11.2011r. więcej
FZ-2617/2011 poniżej 125000 euro 50118110-9 Wykonanie usług w zakresie holowania (przemieszczania) pojazdów i ich części zleconych na koszt KMP w Katowicach przetarg nieograniczony 29.11.2011r. więcej
ZP-5/2011 poniżej 125000 euro 50118110-9 Wykonanie usług w zakresie holowania (przemieszczania) pojazdów i ich części zleconych na koszt KMP w Jaworznie przetarg nieograniczony 24.11.2011r. więcej
Fw-7/11 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP w Bielsku - Białej lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP w Bielsku Białej przetarg nieograniczony 28.11.2011r. więcej
Fw-8/11 poniżej 125000 euro 50118110-9 Przemieszczanie (holowanie) pojazdów oraz ich części na zlecenie i koszt KMP Bielsko - Biała przetarg nieograniczony 28.11.2011r. więcej
ZP-10/2011 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KPP w Będzinie przetarg nieograniczony 28.11.2011r. więcej
ZP-2380-768-117/2011 poniżej 125000 euro 30213000-5 30213100-6 30232100-5 Zakup sprzętu informatycznego licytacja elektroniczna 28.11.2011r. więcej
ZP-2380-777-119/2011 poniżej 125000 euro 38432210-7 38000000-5

Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach

przetarg nieograniczony 29.11.2011r. więcej
ZP-10/KMP/2011 poniżej 125000 euro 50118110-9 Świadczenie usług w zakresie holowania pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji dla KMP Jastrzębie Zdrój lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Jastrzębie Zdrój przetarg nieograniczony 30.11.2011r. więcej
FZ-2616/11 poniżej 125000 euro 98351100-9 Wykonywanie usług przechowywania (parkowania) pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, zleconych przez KMP Katowice lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Katowice przetarg nieograniczony 02.12.2011r. więcej
ZP-6/2011 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP Zabrze lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Zabrze przetarg nieograniczony 05.12.2011r. więcej
ZP-24/KMP/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju przetarg nieograniczony 01.12.2011r. więcej
FZ-752/11 powyżej 125000 euro 5530000-3 Posiłki dla osób zatrzymanych w PDOZ i Policyjnej Izbie Dziecka w KMP w Katowicach przetarg nieograniczony 02.12.2011 r. więcej
ZP-6/2011 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP Jaworzno lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Jaworzno przetarg nieograniczony 07.12.2011 r. więcej
RW-4/2011 poniżej 125000 euro 50531100-7 Usługi konserwacji, przeglądu i napraw bieżących urządzeń grzewczych w kotłowni olejowej wyposażonej w 2 kotły Vitoplex 100 moc 115 KW, wytwarzające ciepło wyłącznie na potrzeby grzewcze w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach przetarg nieograniczony 07.12.2011 r. więcej
FZ-652/11 poniżej 125000 euro 50531100-7 Konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych w podległych jednostkach KMP w Sosnowcu przetarg nieograniczony 09.12.2011r. więcej
ZP-12/LU/2011 poniżej 125000 euro 50118110-9 Świadczenie usług w zakresie przemieszczania (holowania) pojazdów oraz części pojazdów na koszt Policji - KPP Lubliniec przetarg nieograniczony 09.12.2011r. więcej
ZP-13/LU/2011 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KPP Lubliniec lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KPP Lubliniec przetarg nieograniczony 12.12.2011r. więcej
ZP-2380-770/2011 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości z KWP Katowice przetarg nieograniczony 14.12.2011 r. więcej
10/2011 poniżej 125000 euro 50118110-9 Świadczenie usług w zakresie przemieszczania (holowania) pojazdów oraz części pojazdów na koszt Policji - KMP w Bytomiu przetarg nieograniczony 14.12.2011 r. więcej
G-276/11/ZP18/CH/11 poniżej 125000 euro 50116500-6 Świadczenie usług w zakresie przemieszczania (holowania) pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji KMP w Chorzowie przetarg nieograniczony 14.12.2011r. więcej
11/2011 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP Bytom lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Bytom przetarg nieograniczony 15.12.2011r. więcej
ZP-5/2011 poniżej 125000 euro 50118110-9 Świadczenie usług w zakresie usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów lub ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP w Zabrzu przetarg nieograniczony 14.12.2011r. więcej
21/CZ/11 poniżej 125000 euro 50118110-9 Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów na zlecenie KMP w Częstochowie przetarg nieograniczony 19.12.2011r. więcej
22/CZ/2011 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie pojazdów na zlecenie KMP w Częstochowie Przetarg nieograniczony 19.12.2011 r. więcej
F-602/11 powyżej 125000 euro 55300000-3 Przygotowanie i dostawa posiłków w zakresie dziennego wyżywienia osób umieszczonych w PDOZ KMP w Rybniku Przetarg nieograniczony 15.12.2011r. więcej
ZP-7/2011 poniżej 125000 euro 98310000-9 Wykonywanie usług pralniczych dla KMP w Zabrzu Przetarg nieograniczony 16.12.2011r. więcej
ZP-14/LU/2011 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu przetarg nieograniczony 21.12.2011 r. więcej
06/ZP/2011 poniżej 125000 euro 50118110-9 Załadunek, rozładunek i przemieszczanie pojazdów lub ich części o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony zabezpieczonych na koszt policji, jak również pojazdów służbowych Policji zleconych za pośrednictwem KPP w Mikołowie przetarg nieograniczony 15.12.2011r. więcej
ZF-517/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Świadczenie usług kominiarskich w budynkach   KPP w Raciborzu oraz podległych Posterunkach Policji w Krzyżanowicach, Kuźni Raciborskiej i Pietrowicach Wielkich przetarg nieograniczony 16.12.2011 r. więcej
ZP-11/2011 poniżej 125000 euro 98351100-9 Świadczenie usług parkowania na koszt Policji zleconych przez Komendę Miejską Policji w Gliwicach przetarg nieograniczony 20.12.2011 r. więcej
ZP-16/2011 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim przetarg nieograniczony 28.12.2011 r. więcej
FZ-728/2011 poniżej 125000 euro 98351100-9 Wykonywanie usług parkowania zleconych przez KMP w Sosnowcu przetarg nieograniczony 21.12.2011 r. więcej
ZP-25/KMP/2011 poniżej 125000 euro 50118110-9 Świadczenie usług w zakresie holowania pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji dla KMP Jastrzębie-Zdrój lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Jastrzębie-Zdrój
 
przetarg nieograniczony 28.12.2011 więcej
ZP-18/2011 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP Zabrze lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Zabrze przetarg nieograniczony 23.12.2011 r. więcej
3/P/2011 poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t oraz pow. 3,5 t i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zlecającą przez KMP w Świętochłowicach lub każdą inną jed. Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP w Swiętochłowicach przetarg nieograniczony 28.12.2011 r. więcej
2/P/2011 poniżej 125000 euro 50118110-9 Świadczenie usług w zakresie przemieszczania (holowania) pojazdów oraz części pojazdów na koszt Policji zleconych przez KMP w Świętochłowicach przetarg nieograniczony 28.12.2011 r. więcej
F-989/11/H poniżej 125000 euro 50118110-9 Przemieszczanie (holowanie) pojazdów służbowych Policji, pojazdów o mdc do 3,5 tony i/lub pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony i ich części zabezpieczonych do celów procesowych przez KMP Rybnik przetarg nieograniczony 29.12.2011r. więcej
F-989/11/P poniżej 125000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich cześci na parkingu strzeżonym na koszt Policji KMP w Rybniku przetarg nieograniczony 29.12.2011r. więcej

ZP-12/2011

poniżej 125000 euro 50118110-9

Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów na zlecenie KPP w Zawierciu

przetarg nieograniczony 03.01.2012 r. więcej
ZP-5/11 poniżej 125000 euro 98351100-9 Usługa całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów i części pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych i dowodowych prowadzonych przez KPP w Pszczynie oraz zabezpieczonych na rzecz innych jednostek Policji przetarg nieograniczony 03.01.2012 r. więcej
ZP-4/11 poniżej 125000 euro 50118110-9 Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów do 3,5 t, pojazdów służbowych i cześci pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych prowadzonych przez KPP w Pszczynie oraz zabezpieczonych na terenie działania KPP w Pszczynie na rzecz innych jednostek Policji przetarg nieograniczony 03.01.2012 r. więcej
P-1594/2011 poniżej 125000 euro 50118110-9 Świadczenie usług przemieszczania-holowania-pojazdów i ich części, zabezpieczonych na koszt Policji o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz pojazdów służbowych Policji na zlecenie KMP Żory przetarg nieograniczony 05.01.2012 r. więcej
ZP-6/2011/KPP poniżej 125000 euro 50118110-9 Świadczenie usług w zakresie przemieszczania (holowania) pojazdów oraz części pojazdów o dmc do 3,5 t zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez Komendę Powiatową Policji w Myszkowie przetarg nieograniczony 02.01.2012 r. więcej
ZF-553/11 poniżej 125000 euro 98351100-9 Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów o dmc do 3,5 t oraz powyżej 3,5 t i części pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych i dowodowych - KPP Racibórz przetarg nieograniczony 02.01.2012 r. więcej
P-1595/2011 poniżej 125000 euro 55500000-3 Sporządzanie i dowóz posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ na zlecenie Komendy Miejskiej Policji w Żorach ul. Wodzisławska 3 przetarg nieograniczony 03.01.2012 r. więcej
ZP-01/KMPDG/12 poniżej 125000 euro 50116500-6 Świadczenie usług w zakresie serwisu opon pojazdów służbowych KMP w Dąbrowie Górniczej przetarg nieograniczony 09.01.2012 r. więcej
5/ZP/2011 poniżej 125000 euro 90915000-4 Usługi Kominiarskie dla KPP Mikołów oraz podległych Komisariatów przetarg nieograniczony 05.01.2012r więcej
F-988/11 poniżej 125000 euro 85120000-3 Badanie osób zatrzymanych i pobieranie krwi od osób zatrzymanych na zlecenie KMP Rybnik przetarg nieograniczony 09.01.2012r więcej
ZP-2380-819-72/2011 powyżej 125000 euro 64200000-8

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Policji szczebla KP/PP w garnizonie śląskim

przetarg nieograniczony 06.02.2012r. więcej

Metryczka

Data publikacji : 14.03.2007
Data modyfikacji : 04.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Zespół Zamówień Publicznych Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry