Komunikat - Przyjmowanie skarg i wniosków - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków

Komunikat

W związku z ogłoszonym stanem epidemii uprasza się o odstąpienie od stawiennictwa w tutejszej Komendzie w celu złożenia skargi/wniosku. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski mogą być wnoszone m.in. za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej. Tak więc z uwagi na panujące zagrożenie uprasza się o korzystanie ze wskazanych form kontaktu.

  • faks – na numer: +48 47 851 1501
  • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kontrola@ka.policja.gov.pl
  • listownie na adres:  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, ul. Józefa Lompy 19, 40-038 Katowice 

Metryczka

Data publikacji : 03.04.2020
Data modyfikacji : 25.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry