Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KWP w Katowicach mogą zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować  bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi lub do redakcji BIP KWP w Katowicach na adres bip@ka.policja.gov.pl


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

 

Pod niżej wymienionymi telefonami i adresami można uzyskać również informacje na temat  stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:

 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

 ul. Lompy 19
40-038 Katowice

tel. centrali KWP 32 200 2222 w dni robocze w godz. 7:00 - 17:00
tel. recepcji KWP 32 200 1599 w dni robocze w godz. 7:00 - 16:00

tel. Oficera Dyżurnego KWP 32 200 1444
fax 32 200 1126, 32 200 1626

 

Dane kontaktowe komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 

Kancelaria Komendy Wojewódzkiej Policji

email kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1770
fax 32 200 1782
 

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji

email gabinet-kwp@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1650
fax 32 200 1782
 

Wydział Teleinformatyki

email teleinformatyka@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1870
fax 32 200 2265


Wydział Kryminalny

email kryminalna@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 2770
fax 32 200 2775


Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

email mienie@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1050
fax 32 200 1034


Wydział d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

email kibice@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 2790
fax 32 200 2794


Wydział Wywiadu Kryminalnego

email wywiad-kryminalny@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 2750
fax 32 200 2702


Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

email przestepstwa-gospodarcze@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 2550
fax 32 200 2541


Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową

email narkotyki@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1070
fax 32 200 1084


Wydział do Walki z Korupcją

email korupcja@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1150
fax 32 200 1144


Wydział Prewencji

email prewencja@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1690
fax 32 200 1671


Wydział Ruchu Drogowego

email ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1170
fax 32 200 1143


Wydział Bezpieczeństwa Informacji

email informacje-niejawne@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 2450
fax 32 200 2440


Wydział Kontroli

email kontrola@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1570
fax 32 200 1501


Wydział Kadr

email kadry@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1750
fax 32 200 1705


Wydział Doboru i Szkolenia

email doboru-szkolenia@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1550
fax 32 200 1705


Wydział Postępowań Administracyjnych  wejście od strony ul. Lompy

email postepowania-administracyjne@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 2950
fax 32 200 2945


Wydział Finansów

email finansowy@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1303
fax 32 200 1304


Wydział Zaopatrzenia

email zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 3150
fax 32 200 3149


Wydział Transportu

email transport@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 2650
fax 32 200 2647


Wydział Inwestycji i Remontów

email inwestycje@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 2350
fax 32 200 2334


Sztab Policji

email sztab@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1670
fax 32 200 1614


Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

email konwoj@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 2101
fax 32 200 1678


Laboratorium Kryminalistyczne

email laboratorium@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1250
fax 32 200 1212


Wydział do Walki z Cyberprzestępczością

email cyberprzestepczosc@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1460
fax 32 200 1463


Sekcja Psychologów

email psycholodzy@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1740
fax 32 200 1789


Zespół Prasowy

email policja@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1606
fax 32 200 1645


Zespół Zamówień Publicznych

email zamowienia@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 2050
fax 32 200 2060


Zespół Prawny

email zespol-prawny@ka.policja.gov.pl
tel. 32 200 1341
fax 32 200 1346

 

Metryczka

Data wytworzenia 22.11.2017
Data publikacji 12.03.2007
Data modyfikacji 24.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Nowojski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry