Programy - prewencja - Programy - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

  1. "Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025", wskazujący zadania w obszarze przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. "Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na łata 2022-2024", w którym określono zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi i wsparcia osób pokrzywdzonych tego typu przestępstwami, a także wymóg wdrażania przedsięwzięć edukacyjnych dot. handlu ludźmi i pomocy jego ofiarom.
  3. "Krajowy Program Zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS na lata 2017-2021". Uchwałą nr 188/2021 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. został przyjęty Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2022-2026.
  4. "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023", którego celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska poprzez realizację poszczególnych zadań m.in przez Policję oraz podmioty pozapolicyjne.

Metryczka

Data publikacji : 13.03.2007
Data modyfikacji : 10.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kazimierz Toborowicz
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry