Programy - prewencja - Programy - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

  1. "Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020", w którym wskazane zostały zadania do realizacji, m.in. przez Policję i podmioty pozapolicyjne, podzielone na trzy obszary zagadnieniowe: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży oraz Edukacja dla bezpieczeństwa;
  2. "Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019", który wyznacza m.in. obszary aktywności Policji w zakresie polityki informacyjnej i edukacyjnej w fazach zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym czy przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli;
  3. "Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020", wskazujący zadania w obszarze przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  4. "Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na łata 2016-2018", w którym określono zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi i wsparcia osób pokrzywdzonych tego typu przestępstwami, a także wymóg wdrażania przedsięwzięć edukacyjnych dot. handlu ludźmi i pomocy jego ofiarom;
  5. "Krajowy Program Zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS na lata 2017-2021";
  6. "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020", którego celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska poprzez realizację poszczególnych zadań m.in przez Policję oraz podmioty pozapolicyjne.

Metryczka

Data publikacji 13.03.2007
Data modyfikacji 16.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prewencji
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry