Programy - ruch drogowy - Programy - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy - ruch drogowy

„WOJEWÓDZKI PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH W RUCHU DROGOWYM NA ROK 2017”

 

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Obszary realizacji programu:

  1. Analiza:

  • diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze pieszych.

  1. Nadzór:

  • nadzór nad ruchem drogowym w obszarze bezpieczeństwa pieszych.

  1. Edukacja:

  • kształtowanie świadomości uczestników ruchu drogowego.

  1. Inżynieria:

  • podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy inżynierii i infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo pieszych.

 

 

"Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie"

 

Program ukierunkowany na zapobieganie powstawania zdarzeń z udziałem kierujących pojazdami mechanicznymi w wieku 18-25 lat. Jego podstawą jest analiza problemów i zagrożenia powodowanego przez młodych kierowców. Wynika z niej, że na terenie woj. śląskiego co czwarty wypadek drogowy, którego sprawcą był kierujący pojazdem mechanicznym, był spowodowany przez jednego z "młodych kierowców". Co trzecia osoba, która zginęła z winy kierującego pojazdem mechanicznym, poniosła śmierć w wyniku błędu popełnionego przez kierowcę w wieku 18 – 25 lat.

Główne cele prowadzonej kampanii:

  • Dążenie do ograniczenia liczby zdarzeń drogowych powodowanych przez kierujących pojazdami w wieku 18-25 lat.

  • Diagnozowanie i analizowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia występujące ze strony kierowców w wieku 18-25 lat.

 

 

 "Szacunek + Zrozumienie + Rozwaga = Bezpieczeństwo”

 

Głównym założeniem programu jest zmiana wizerunku kierującego motocyklem w oczach pozostałych użytkowników dróg. Walka z powszechnie panującym stereotypem motocyklisty, który powstał w społeczeństwie w wyniku postrzegania tego środowiska przez pryzmat nielicznej grupy użytkowników motocykli, którzy mają lekceważący stosunek do obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego. To oni poprzez swoje naganne zachowanie na drodze („palenie gumy”, „jazda na jednym kole” itp.), generują negatywne reakcje kierowców w stosunku do pozostałych – będących w zdecydowanej większości – motocyklistów, dla których motocykl to pasja i sposób na życie.

Przesłaniem kampanii są szacunek, zrozumienie, rozwaga, czyli elementy, które gdy zaczną spójnie funkcjonować, powinny spowodować, że zarówno motocykliści jak i pozostali użytkownicy dróg zaczną egzystować nie jako wrogowie, ale jako równoprawni uczestnicy ruchu drogowego.

 

Metryczka

Data publikacji : 05.04.2017
Data modyfikacji : 05.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Dzierka, Tomasz Bratek
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry