INFORMACJA - Ogłoszenia - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2014 nr 1111  z późn. zm.).

 

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach ogłasza zgodnie z art. 28 w.wym. ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez:

- umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,

- w Biuletynie Informacji Publicznej KWP w Katowicach (bip.katowice.kwp.policja.gov.pl)

- w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (bip.kprm.gov.pl)

 

W chwili obecnej nie zostały opublikowane żadne ogłoszenia o naborze do korpusu słuzby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Zachecamy Państwa do odwiedzania wyżej wymienionych stron internetowych w niedalekiej przyszłości.

Metryczka

Data publikacji 20.08.2016
Data modyfikacji 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Subczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Subczyńska Sekcja d/s Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry