Pozwolenia i listy kwalifikowanych pracowników ochrony

 

W Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzi się postępowania administracyjne w oparciu o niżej wymienione ustawy:

- o broni i amunicji,

- o ochronie osób i mienia,

- o cudzoziemcach,

- o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,

- o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,

- o obywatelstwie polskim

- o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

- o usługach detektywistycznych,

- o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

Zadania wynikające z powyższych aktów normatywnych realizują:

 

Zespół pozwoleń na broń

tel. 47 851 2972 koordynator Zespołu

 

-              pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej: tel. 47 851 2956

-              pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich: tel. 47 851 2953, 47 851 2944, 47 851 2970 

-              pozwolenia na broń palną sportową: tel. 47 851 2914, 47 851 2963, 47 851 2953

-              pozwolenia na broń palną gazową do ochrony osobistej: tel. 47 851 2934

-              pozwolenia na broń myśliwską:

               tel. 47 851 2968, dla mieszkańców powiatów: Bytom, Chorzów, Kłobuck, Lubliniec, Mikołów, Mysłowice, Myszków, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze, Żory

               tel. 47 851 2927, dla mieszkańców powiatów: Będzin, Bieruń, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski, Tarnowskie Góry, Tychy, Zawiercie

               tel. 47 851 2910, dla mieszkańców powiatów: Częstochowa, Bielsko- Biała, Cieszyn, Żywiec

-              pozwolenia na broń na okaziciela z wyjątkiem przedsiębiorców posiadających koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia: tel. 47 851 2963, 47 851 2914

-              sprawy depozytów broni: tel. 47 851 2985

-              sprawy dotyczące wpisów lekarzy i psychologów, upoważnionych do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią , do rejestru prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji: tel. 47 851 2968

 

Zespół ochrony osób i mienia

tel. 47 851 2906 koordynator Zespołu

 

- lista kwalifikowanych pracowników ochrony, legitymacje osób dopuszczonych do posiadania broni: 

-              tel. 47 851 2965
               dla osób zamieszkałych w powiatach : Pszczyna, Sosnowiec, Tychy

-              tel. 47 851 2977
               dla osób zamieszkałych w powiatach: Rybnik, Mysłowice,Tarnowskie Góry, Świętochłowice

 -              tel. 47 851 2928
                dla osób zamieszkałych w powiatach: Cieszyn, Bielsko-Biała, Żory

 -              tel. 47 851 2925
                dla osób zamieszkałych w powiatach: Częstochowa, Kłobuck, Lubliniec, Myszków, Zawiercie

-               tel. 47 851 2929
                dla osób zamieszkałych w powiatach: Będzin, Bytom, Bieruń

-               tel. 47 851 2935
                  dla osób zamieszkałych w powiatach: Jaworzno, Chorzów, Ruda Śląska

-               tel. 47 851 2967
                dla osb zamieszkałych w powiatach: Wodzisław Śląski, Gliwice, Żywiec

-               tel. 47 851 2916
                dla osób zamieszkałych w powiatach: Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Zabrze, Piekary Śląskie

-               tel. 47 851 2966
                dla osób zamieszkałych w powiatach: Katowice, Mikołów, Siemianowice Śląskie

 

Zespół ds. uzbrojonych formacji ochronnych:

tel. 47 851 2980 koordynator Zespołu

 

Uzgadnianie planów ochrony, kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wykonywanie usług ochrony osób i mienia , odbiór pomieszczeń przeznaczonych na magazyn broni:

-              tel. 47 851 2983

-              tel. 47 851 2973

-              tel. 47 851 2982

-              tel. 47 851 2908

 

Zespół ds. postępowań w sprawach cudzoziemców

tel. 47 851 2918 Koordynator Zespołu

 

 - sprawy cudzoziemców, licencje detektywa, opinie o podmiotach ubiegających się o koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, opinie o podmiotach ubiegających się o zezwolenie na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, pozwolenia na broń  dla wewnętrznych służb ochrony oraz  przedsiębiorców posiadających koncesje na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, sprawdzanie wymagań technicznych magazynu i sposobu zabezpieczenia broni i amunicji, kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług rusznikarskich oraz obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

- tel. 47 851 2978

- tel. 47 851 2922

- tel. 47 851 2932


 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 12.03.2007
Data modyfikacji 25.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Nowotarski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Nowotarski Wydział Postępowań Administracyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry