Pozwolenia i listy kwalifikowanych pracowników ochrony

INFORMACJA!

Z dniem 19 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Zgodnie z § 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, wprowadza się zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa śląskiego w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r.do dnia 15 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

W Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzi się postępowania administracyjne w oparciu o niżej wymienione ustawy:

- o broni i amunicji,

- o ochronie osób i mienia,

- o cudzoziemcach,

- o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,

- o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,

- o obywatelstwie polskim

- o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

- o usługach detektywistycznych,

- o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

Zadania wynikające z powyższych aktów normatywnych realizują:

Zespół pozwoleń na broń; 

tel. (32) 2002972 koordynator Zespołu

-              pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej i broń palną do celów kolekcjonerskich
                 tel. (32) 2002944

-              pozwolenia na broń palną sportową -

                powiaty: Bielsko- Biała, Cieszyn, Żywiec, Bieruń, Bytom, Chorzów, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mikołów,   Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Żory 
                 tel. (32) 2002914

                 powiaty: Częstochowa, Myszków, Lubliniec, Kłobuck, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pszczyna,       Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Zabrze, Zawiercie
                    tel. (32) 2002963
 

-              pozwolenia na broń palną gazową do ochrony osobistej
                 tel. (32) 2002934

-              pozwolenia na broń myśliwską

tel. (32) 2002968, dla mieszkańców powiatów: Będzin, Pszczyna, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Ruda Śląska, Zabrze, Jaworzno, Jastrzębie Zdrój, Chorzów, Bytom, Żory, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Bieruń, Zawiercie

tel. (32) 200 2953, dla mieszkańców powiatów: Myszków, Gliwice, Lubliniec, Kłobuck, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski, Tarnowskie Góry

tel. (32) 2002910, dla mieszkańców powiatów: Częstochowa, Bielsko- Biała, Cieszyn, Żywiec

-              pozwolenia na broń na okaziciela  z wyjątkiem przedsiębiorców posiadających koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
 tel. (32) 2002914

-              sprawy depozytów broni
tel. (32) 2002985

-              sprawy dotyczące wpisów lekarzy i psychologów, upoważnionych do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią , do rejestru prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji

tel. (32) 2002927

 

Zespół ochrony osób i mienia;

tel. (32) 200-2906 koordynator Zespołu

 

- lista kwalifikowanych pracowników ochrony, legitymacje osób dopuszczonych do posiadania broni: 

-              tel. (32) 200-2922
                 dla osób zamieszkałych w powiatach : Pszczyna, Sosnowiec, Tychy

-              tel. (32) 200-2977
              
dla osób zamieszkałych w powiatach: Rybnik, Mysłowice,Tarnowskie Góry

-              tel. (32) 200-2915
                dla osób zamieszkałych w powiatach: Katowice, Siemianowice Śląskie

 -              tel. (32) 200-2928
                dla osób zamieszkałych w powiatach: Cieszyn, Bielsko-Biała, Żory

 -              tel. (32) 200-2925
                dla osób zamieszkałych w powiatach: Częstochowa, Kłobuck, Lubliniec, Myszków

 -              tel. (32) 200-2929
                dla osób zamieszkałych w powiatach: Będzin, Bytom

-               tel. (32) 200-2935

                dla osób zamieszkałych w powiatach: Jaworzno, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice

-               tel. (32) 200- 2967

                dla osb zamieszkałych w powiatach: Wodzisław Śląski, Gliwice

-               tel. (32) 200- 2916

                dla osób zamieszkałych w powiatach: Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Zabrze

-              tel. (32) 200-2966

               dla osób zamieszkałych w powiatach: Bieruń, Chorzów, Mikołów, Zawiercie, Żywiec

 

Zespół ds. uzbrojonych formacji ochronnych:

tel. (32) 200-2980 koordynator Zespołu


 

- uzgadnianie planów ochrony, kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wykonywanie usług ochrony osób i mienia , odbiór pomieszczeń przeznaczonych na magazyn broni:

-              tel. (32) 200-2983

-              tel. (32) 200-2973

-              tel. (32) 200-2982

-              tel. (32) 200-2908

 

Zespół ds. postępowań w sprawach cudzoziemców:

tel. (32) 200-2918 Koordynator Zespołu

 - sprawy cudzoziemców, licencje detektywa, opinie o podmiotach ubiegających się o koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, opinie o podmiotach ubiegających się o zezwolenie na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, pozwolenia na broń  dla wewnętrznych służb ochrony oraz  przedsiębiorców posiadających koncesje na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, sprawdzanie wymagań technicznych magazynu i sposobu zabezpieczenia broni i amunicji, kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług rusznikarskich oraz obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

-  tel. (32) 200-2978


 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 12.03.2007
Data modyfikacji 05.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Nowotarski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Nowotarski Wydział Postępowań Administracyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Augustyniak
do góry