Kierownictwo KWP - Kierownictwo - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
 
 
 

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

 

nadinsp. Roman RABSZTYN

 

nadinspektor Roman RABSZTYN

 

Urodzony w 1968 r. Służbę w Policji pełni od 1989 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Politologii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończył również Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Śląskim z zakresu Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich.


przebieg służby:
- od 1 maja 1991 r. - policjant Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania KRP Piekary Śląskie;
- od 1 czerwca 1994 r. - kierownik Referatu ds Przestępstw Gospodarczych KRP Piekary Śląskie;
- od 1 grudnia 1998 r. - kierownik Samodzielnej Sekcji Ruchu Drogowego KRP Piekary Śląskie;
- od 1 maja 1999 r. - naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP Piekary Śląskie;
- od 1 lutego 2006 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu;
- od 11 czerwca 2007 r. - Komendant Miejski Policji w Zabrzu;
- od 11 kwietnia 2012 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;
- od 8 czerwca 2012 r. - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
- od 5 maja 2015 r. - Pierwszy Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
- od 2 października 2015 r. - Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;
- od 16 lutego 2021 r. -  Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Przyznane odznaczenia:
- Brązowy Krzyż Zasługi - 2002 r.
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2007 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2009 r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2011 r.
- Złota Odznaka "Zasłużony Policjant" - 2013 r.
- Medal 25-lecia powstania NSZZ Policjantów - 2015 r.
- Medal za Zasługi dla Zarządu NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego - 2016 r.
- Medal "Pro Patria" - 2017 r.
- Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej - 2018 r.
- Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Kl. I - 2019 r.
- Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego - 2019 r.
- Srebrna Odznaka Honorowa PZM - 2019 r.
- Medal 30-lecia powstania NSZZ Policjantów - 2020 r.
- Srebrny Krzyż Zasługi - 2021 r.

 


 

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 

insp. Mariusz KRZYSTYNIAK

 

inspektor Mariusz KRZYSTYNIAK

 

Urodzony w 1971 r. Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Ukończył równiez Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz szkolenie w ramach programu Basic Investigation of Computer and Electronic Crimes Program (BICEP) prowadzone przez United States Secret Service U.S. Departament of Homeland Security


przebieg służby:
- od 16 września 1991 r. - pełnił służbę w Komisariacie III Policji KRP Bytom zarówno w pionie prewencji jak i kryminalnym;
- od 1 lipca 1999 r. - specjalista Wydziału Kryminalnego KMP Bytom;
- od 1 sierpnia 2002 r. - specjalista Wydziału Kryminalnego KWP Katowice;
- od 1 maja 2003 r. - specjalista Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KWP Katowice;
- od 1 listopada 2006 r. - specjalista Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP Katowice;
- od 16 lipca 2011 r. - ekspert Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP Katowice;
- od 25 lutego 2012 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP Katowice;
- od 1 stycznia 2013 r. - Naczelnik Wydziału d/w z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach;
- od 28 kwietnia 2015 r. - Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach;
- od 17 maja 2016 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
- od 1 kwietnia 2021 r. - Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.


Przyznane odznaczenia:
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2003 r.
- Brązowy Krzyż Zasługi - 2004 r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2012 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2016 r.
- Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2020 r.


Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w czasie jego nieobecności.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny.

 


 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 

insp. Dominik ŁĄCZYK

 

inspektor Dominik ŁĄCZYK

 

Urodzony w 1971 r. Służbę w Policji pełni od 1992 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

przebieg służby:
- od 1 lipca 1992 r. - pełnił służbę w Komisariacie VI Policji KRP w Sosnowcu;
- od 1 maja 1993 r. - młodszy specjalista Sekcji Kryminalnej Komisariatu VI Policji w Sosnowcu;
- od 1 lipca 1994 r. - starszy asystent Sekcji Kryminalnej Komisariatu VI Policji w Sosnowcu;
- od 1 października 1999 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu VI Policji w Sosnowcu;
- od 1 lutego 2001 r. - Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komisariatu VI Policji w Sosnowcu;
- od 1 lipca 2006 r. - Zastępca Komendanta Komisariatu II Policji w Sosnowcu;
- od 1 września 2007 r. - Naczelnik Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu;
- od 24 lutego 2010 r. - Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich;
- od 14 października 2011 r. - Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie;
- od 1 lutego 2014 r. - Komendant Powiatowy Policji w Będzinie;
- od 5 maja 2015 r. - Komendant Miejski Policji w Sosnowcu;
- od 24 lipca 2020 r. - Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
- od 1 kwietnia 2021 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

przyznane odznaczenia:
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2010 r.
- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – 2011 r.
- Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2017 r.
- Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Kl. I - 2019 r.

 

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w czasie jego nieobecności.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji.

 


 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 

insp.  Artur BEDNAREK

 

inspektor  Artur BEDNAREK

 

Inspektor Artur Bednarek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Lublińcu pełniąc służbę na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji. W 1998 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Herbach, a następnie w lutym 2000 roku stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. W czerwcu 2004 roku został Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu, a w 2012 roku Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie. Od 18 maja 2015 roku pełnił służbę na terenie województwa świętokrzyskiego jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, nadzorując pion prewencji, a następnie pion logistyki. Od 16 sierpnia 2019r. został delegowany do pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadzorującego pion logistyki .

Przyznane odznaczenia:
- Brązowy Krzyż Zasługi - 2000 r.
- Srebrny Krzyż Zasługi - 2005 r.
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2005 r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2006 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2010 r.
- Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2012 r.
- Medal „Pro Patria” - 2021 r.

 

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w czasie jego nieobecności.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion logistyki.

 

Metryczka

Data publikacji : 16.02.2021
Data modyfikacji : 16.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Nowojski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry